"Mensen stemmen niet op een veroordeelde racist"

Rene Danen
Rene Danen

 Rene Danen, voorzitter van Nederland Bekent Kleur is ervan overtuigd dat het proces tegen Geert Wilders noodzakelijk is. Hij twijfelt er niet aan dat Wilders veroordeeld zal worden voor discriminatie.

Amsterdam – “Het interesseert me niet of de PVV dertig zetels krijgt in de Tweede Kamer. Zolang de partij zich niet schuldig maakt aan discriminatie, mogen ze van mij hun werk doen.” Rene Danen is voorzitter van de landelijke anti-racisme organisatie Nederland Bekent Kleur (NBK), en zat van 1998 tot 2003 in de gemeenteraad van Amsterdam namens de partij Amsterdam Anders / De Groenen. NBK is een van de aanklagende partijen in het proces tegen PVV voorman Geert Wilders, dat een week geleden van start ging in de rechtbank van Amsterdam.
                                                                                                                                                                   

Wilders is aangeklaagd wegens het beledigen van moslims en het aanzetten tot discriminatie en haat tegen moslims, niet-westerse allochtonen en Marokkanen. Rene Danen gaat ervan uit dat Wilders schuldig zal worden bevonden. “Jaarlijks worden zo’n tweehonderd mensen aangeklaagd wegens discriminatie. Tachtig tot negentig procent daarvan wordt veroordeeld en gezien de feiten, heb ik geen enkele reden om aan te nemen dat het nu anders zal zijn.”

In eerste instantie wilde het Openbaar Ministerie Wilders niet vervolgen. Danen heeft toen, samen met onder anderen advocaat Gerard Spong, een klacht ingediend bij het gerechtshof. Die bepaalde dat het OM alsnog tot vervolging over moest gaan. Danen heeft in deze zaak echter weinig vertrouwen in het OM. “Het OM weigert een deel van onze aangifte in behandeling te nemen. Ze kijken nu naar twintig uitspraken van Wilders terwijl wij er van nog eens tachtig aangifte hebben gedaan, waaronder de uitspraken over de kopvoddentax. Die liggen nu ergens in een la, er wordt niks mee gedaan.”

Tegenstanders van het proces tegen Wilders beroepen zich op de vrijheid van meningsuiting en zeggen dat de politicus op deze manier onterecht de mond wordt gesnoerd. Maar volgens Danen wordt er in het huidige debat in Nederland met twee maten gemeten. “Als je joden beschimpt wordt het terecht antisemitisme en discriminatie genoemd. Als je moslims beledigt, dan heet het ineens vrijheid van meningsuiting. De term is dan een eufemisme voor racisme geworden.”

Danen vindt dat er in dit opzicht strakke grenzen gehanteerd moeten worden. “Het verbod op discriminatie staat niet voor niks in de grondwet. Het is essentieel om mensen, en dan vooral minderheden, te beschermen. Er zijn genoeg voorbeelden waaruit blijkt wat er kan gebeuren als je haatcampagnes toelaat. Neem het conflict tussen Hutu’s en Tutsi’s in Rwanda. Als je maar lang genoeg volhoudt dat een bepaalde groep als onwenselijk beschouwd moet worden, gaan mensen daarnaar handelen.”

Danen is het niet eens met de opvatting van Wilders en zijn aanhangers dat moslims en hun denkbeelden te veel invloed zouden krijgen in het land. “Dat is nergens op gebaseerd, hooguit op angst. Natuurlijk zijn er moslims met rare ideeën, net zoals er op de Veluwe allerlei radicale christenen rondlopen. Die mensen heb je overal en die moet je aanpakken. Van een overname door moslims is echter absoluut geen sprake. De grote bedrijven zijn allemaal in handen van een blanke mannelijke elite en slechts een van de vierhonderd burgemeesters is moslim. Er is geen moslimpartij in het parlement met negen zetels die roept dat homo’s moeten worden aangepakt. We hebben wel een zelf verklaarde joods christelijke partij die dagelijks moslims aanvalt.”

Het is niet voor het eerst dat een politicus terecht staat voor discriminatie. In de jaren negentig werd Hans Janmaat van de Centrum Democraten veroordeeld vanwege uitspraken als ‘vol is vol’ en ‘eigen volk eerst’. De politieke partij SGP werd in 2007 voor discriminatie veroordeeld omdat zij weigeren vrouwen verkiesbaar te stellen. “In beide gevallen stond een groot deel van Nederland achter deze veroordelingen”, aldus Danen.

De reden dat het proces tegen Wilders nu wel op veel weerstand stuit, heeft volgens Danen te maken met het feit dat men bang is om tegen de PVV’er in te gaan. “Politieke partijen houden zich angstvallig stil, ze zijn bang kiezers te verliezen. Alleen D66 vormt hierop een uitzondering en opvallend genoeg is het juist deze partij die stijgt in de peilingen. Ook de vakbond FNV is bang leden te verliezen als ze zich tegen Wilders keren en weigeren zich openlijk tegen hem uit te spreken. En dat terwijl ze in 1992 mede organisator waren van de eerste Nederland Bekent Kleur actie.”

Volgens Danen is deze rechtszaak nodig omdat het blijkbaar niet mogelijk is om Wilders op een andere manier te doen stoppen met discrimineren. En in tegenstelling tot wat veel mensen beweren, is hij ervan overtuigd dat de rechtszaak Wilders in populariteit zal doen dalen. “Je zag het bij het Vlaams Blok in België en bij Le Pen in Frankrijk. Na een veroordeling is er hooguit even een hype maar daarna zakt het snel in. Janmaat verdween na zijn veroordeling in 1996 helemaal uit de Kamer. Als Wilders straks veroordeeld is, zal hij zeker minder zetels krijgen omdat veel mensen nu eenmaal niet willen stemmen op een veroordeelde racist.”

Reacties zijn gesloten