Protest in collegebanken

DSCF4801
Image By: Marjolein van de Water

Van 1 tot en met 5 februari protesteren studenten tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op onderwijs. Ze eisen meer kwaliteit in het hoger onderwijs, en zijn tegen het plan om de basisbeurs af te schaffen. In Amsterdam bezetten studenten op maandagochtend een collegezaal.

Amsterdam – De conciërge kijkt verbaasd. Het komt waarschijnlijk niet vaak voor dat om acht uur op maandagochtend vijftig studenten binnen komen lopen. De studenten zien er energiek en opgewonden uit. Ze verzamelen zich in het auditorium van  Crea 2, het Culturele Studentencentrum van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daar wordt het plan voor de bezetting van vandaag uiteen gezet.

Lodewijk, een lange magere jongen met bril die niet met zijn achternaam genoemd wil worden, neemt het woord. “Allereerst een update uit Utrecht: het bestuurgebouw van de universiteit daar is zojuist bezet en de deuren zijn gebarricadeerd.” De aanwezige studenten joelen. De toon is gezet, vandaag komt er actie. “Wie wil in het flyerteam? Er zijn mensen nodig om te flyeren op alle faculteiten en locaties van de UvA, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam.”

Na deze vraag blijft het angstvallig stil. “Ik heb geen fiets”, bromt een nors kijkende jongen achter in de zaal. Na enig aandringen worden toch vijf mensen bereid bevonden om de kou te trotseren en op de fiets de stad te doorkruisen. Ze gaan op zoek naar andere kritische studenten die zich hard willen maken voor het behoud van de studiebeurs en de kwaliteit van het onderwijs.

DSCF4790
Image By: Marjolein van de Water

Studenten in Nederland voeren in de week van 1 tot en met 5 februari actie om te protesteren tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet. In Amsterdam wordt dit gedaan door een collegezaal te bezetten. In die zaal zullen de hele dag debatten en discussies worden gehouden met docenten, politici en studenten.

Ferdinand Oehme is een van de studenten die met een plastic bekertje vers gezette koffie in de houten bankjes van het auditorium in CREA zit. “We protesteren tegen het voornemen van het kabinet om twintig procent te bezuinigen op onderwijs. Nog meer bezuinigingen gaan ten koste van de kwaliteit van het onderwijs, dat toch al steeds slechter is geworden de afgelopen jaren. Bovendien lijkt het erop dat de studenten grotendeels moeten opdraaien voor de kosten. Dit omdat ze van plan zijn de basisbeurs van 260 euro per maand af te schaffen en er een volledige lening van maken.”

Oehme is aangewezen als persvoorlichter en de andere studenten wordt op het hart gedrukt deze rol te respecteren. “Verwijs alle pers door naar de voorlichters”, zegt Lodewijk. “Voor je eigen bestwil en die van de actie. Je wilt toch niet het risico lopen dat je met je kop op het NOS journaal komt en per ongeluk iets verkeerds zegt?”

Na de briefing gaat het gezelschap naar de Oudemanhuispoort. Een collegezaal bezetten blijkt makkelijk. Gewoon naar binnen lopen, wat spandoeken ophangen en wachten tot het programma begint. “Vinden jullie deze zaal te klein? Zijn jullie teleurgesteld?” Lodewijk kijkt bezorgd rond naar de studenten die in de collegebanken zijn neergeploft.

DSCF4794
image by: Marjolein van de Water

Een laptop wordt aangesloten op de beamer in de zaal. Bewonderend en een tikje jaloers kijken de studenten naar de headlines die 0p internet staan over de actie in Utrecht. “Het is natuurlijk wat minder radicaal, een collegezaal bezetten”, zegt Sander Breur, student natuurkunde. “We hebben er wel bewust voor gekozen om niet het Maagdenhuis te bezetten vandaag. Je kunt daar naar binnen gaan en de boel barricaderen, maar ons doel is juist om met mensen in discussie te gaan. We willen dat de actie een open karakter heeft en dat studenten zich welkom voelen om mee te discussiëren.”

Wie de actie vandaag georganiseerd heeft, wil Breur niet zeggen. “We noemen ons ‘de Bezorgde Studenten, we willen ons niet verbinden aan een bestaande organisatie omdat we zoveel mogelijk mensen willen betrekken. Als je je verbindt aan bestaande partijen loop je het risico dat mensen afhaken.” De Bezorgde Studenten worden volgens Breur wel gesteund door de ASVA Studentenunie, de Universitaire Activisten, de Internationale Socialisten,  en de SP jongeren  ROOD Amsterdam.

DSCF4830
image by: Marjolein van de Water

Ook de Landelijke Studenten Vakbond (LsvB) steunt de actie. “De minister is ontboden”, zegt Gerard Oosterwijk, voorzitter van de vakbond tijdens een toespraak.  Volgens Oosterwijk is vandaag een nieuwe studentenbeweging opgestaan die de komende tijd moet gaan groeien. Dat minister Plasterk van onderwijs zich uiteindelijk niet laat zien, mag de pret niet drukken. Er is gratis soep en koffie en de sfeer is uitgelaten. “Ga je straks ook naar de afterparty?”, vraagt een meisje met blonde krullen aan de jongen naast haar. “Nee, ik heb een deadline. Morgen moet mijn paper af zijn.”

Reblog this post [with Zemanta]

Reacties zijn gesloten