Migranten naar de stembus

verkiezingenIn de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart, zetten migrantenorganisaties zich in om hun achterban naar de stembus te krijgen.

“We veranderen de negatieve beeldvorming over Marokkanen niet door te klagen. We moeten gaan stemmen en zo actief bijdragen aan positieve veranderingen in deze samenleving.” Abdou Menebhi is voorzitter van het Euro-Mediterraan Centrum Migratie en Ontwikkeling (Emcemo), een van de zeventien Marokkaanse vrijwilligersorganisaties die deel uitmaken van het Amsterdams Marokkaanse Forum (AMF).

Alle Nederlanders en EU-burgers van achttien jaar en ouder die in Nederland wonen, mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Sinds 1986 hebben ook  inwoners van buiten de EU stemrecht bij de lokale verkiezingen. Voorwaarde hierbij is wel dat zij al minstens vijf jaar legaal in Nederland verblijven.

Lang niet iedereen maakt gebruik van het stemrecht. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen heeft slechts 37% van de Marokkanen in Amsterdam gestemd. Menebhi hoopt dit jaar op een opkomst onder Marokkanen van minstens 60%. Om dit te bereiken bezoeken de vrijwilligers de komende weken moskeeën, scholen en vrouwenorganisaties. Gisteren was de eerste bijeenkomst van het AMF in Moskee Bader, die door ruim driehonderd mensen werd bezocht. Wethouder Freek Ossel was hierbij aanwezig om de gemeenschap toe te spreken. 

“We geven geen stemadvies maar benadrukken wel dat Marokkanen, door te gaan stemmen, de wind uit de zeilen kunnen nemen van populistische en racistische partijen. Iedere stem die niet naar bijvoorbeeld Trots op Nederland gaat, telt mee. Zo kunnen we de politieke verhoudingen beïnvloeden. We moeten een actieve houding aannemen en ons niet neerleggen bij de pessimistische sfeer die heerst in Nederland”, aldus Menebhi.

Ook Mustafa Ayranci, voorzitter van de Turkse arbeidersvereniging in Nederland (HTIB), hoopt op een opkomst van minstens 60% onder de Turkse Amsterdammers. Bij de vorige verkiezingen was de opkomst onder Turken in Amsterdam met 51% iets hoger dan onder autochtonen. Volgens Ayranci had dat te maken met het politieke klimaat en de opkomst van de Lijst Pim Fortuyn. “Ook op dit moment wordt er op een kwetsende manier gedebatteerd over migranten en ons geloof. Dat brengt schade toe aan de samenleving. Migranten zíjn niet het probleem in onze samenleving maar hébben wel veel problemen. Het gaat hierbij vooral om armoede en achterstand in het onderwijs.”

Ayranci organiseert de komende weken een aantal bijeenkomsten om mensen aan te sporen te gaan stemmen. Hij zegt er niet op uit te zijn een stemadvies uit te brengen. Dat hij zelf actief is binnen de PvdA Amsterdam, staat volgens hem los van zijn activiteiten voor HTIB. “We moeten als Turken en andere migranten goed de programma’s bestuderen en op basis daarvan een weloverwogen keuze maken. Iedereen kan die afweging zelf maken maar je moet je er wel in willen verdiepen.”

Ook het Surinaams Inspraakorgaan zet zich in om meer Surinamers naar de stembus te krijgen. Slechts een kwart van de Surinaamse Amsterdammers ging bij de vorige verkiezingen stemmen, en dat is volgens beleidsmedewerker Roy Ashruf veel te weinig. “Wij organiseren in alle grote steden bijeenkomsten waarbij we kandidaten met een Surinaamse achtergrond uitnodigen.” Het gaat er volgens Ashruf niet om dat Surinamers alleen op andere Surinamers moeten stemmen. “Mensen moeten stemmen op wie ze willen, etnische achtergrond maakt niet uit. De Surinaamse kandidaten vervullen vooral een voorbeeldfunctie, ze kunnen mensen overhalen te gaan stemmen.” Volgens Ashruf verliezen Surinamers steeds meer hun positie in de politiek. “Vroeger waren wij het meest vertegenwoordigd, tegenwoordig zijn we ingehaald door Turken en Marokkanen. Surinamers zijn daarom teleurgesteld en je ziet dat de opkomst steeds lager wordt.”

Ondanks de inspanningen om mensen naar de stembus te krijgen, ziet Ashruf het somber in. “Ik denk niet dat de debatten de opkomst onder Surinamers zal vergroten. Ook denk ik niet dat het huidige klimaat met meer radicale partijen, mensen zal aanzetten om te gaan stemmen. Toch blijven we het proberen, dat is het enige dat we kunnen doen.”

herkomst
Reblog this post [with Zemanta]

Reacties zijn gesloten