Geen bonnetjes onder de vijfhonderd euro

Amsterdam- Het is voor bewoners van stadsdeel de Baarsjes sinds 1 januari makkelijker om subsidie te krijgen voor wijkverbetering.  Bewoners hoeven minder verantwoording af te leggen over hun projecten. Over grotere projecten beslissen de bewoners sinds dit jaar gezamenlijk, aldus Wesley Amzand, senior beleidsadviseur participatie van het stadsdeel.

De regeling voor bewonersinitatieven is samengevoegd met de subsidieverstrekking voor vrijwilligersorganisaties. Bewoners kunnen zelf subsidie aanvragen voor plannen om de leefbaarheid in hun wijk te verbeteren. In de Baarsjes is in totaal 651.000 euro beschikbaar. Het stadsdeel wil de subsidieverstrekking minder bureaucratisch maken. “We willen bewoners daarmee aanmoedigen, want een strenge regeling schrikt af”, zegt Amzand.

Dat betekent dat voor kleine subsidies onder de vijfhonderd euro geen financiële verantwoording wordt gevraagd, maar alleen een inhoudelijk verslag en bewijs dat de activiteit heeft plaatsgevonden.

VVD-raadslid Tom Leest is tegen de regeling: “Wij vinden het niet meer dan normaal dat men de bonnetjes gewoon kan overleggen.” Shanta Singh, fractievoorzitter van D66, staat er juist helemaal achter, “tenzij het problemen op blijkt te leveren en er te veel geld verdwijnt. ” In het verleden moest volgens haar te veel verantwoording worden afgelegd.

Naast de versoepeling van de regeling is een Regiegroep opgericht, bestaande uit een panel van bewoners dat onder toezicht staat van het stadsdeel. De subsidieaanvragen met betrekking tot bewonersparticipatie die bij het stadsdeel binnenkomen, worden doorgestuurd naar de Regiegroep. Die bepaalt dan waaraan het geld wordt uitgegeven.

Als de kosten voor een project boven de tienduizend euro zijn, vindt een wijkreferendum plaats waarin de bewoners worden geraadpleegd. “Dat heeft een zwaar adviserende functie”, aldus Amzand.

Opstand
De regels voor subsidieaanvragen werden in het verleden juist strenger toen bleek dat organisaties het geld niet allemaal gebruikten zoals de bedoeling was, vertelt Marie-Louise Boel, vertegenwoordiger van een netwerk van vrijwilligersorganisaties in de Baarsjes.

De bureaucratische maatregelen leidden tot onvrede in het stadsdeel. Sommige organisaties kwamen in de problemen doordat zij geen bonnetjes konden overleggen en daarom niet uitbetaald kregen. “De mensen kwamen in opstand”, vertelt Singh. “Op gegeven moment wilde niemand meer subsidie aanvragen.”

D66 kwam daarom met het initiatief om de verantwoording te vereenvoudigen. Wethouder Coos Hoebe (GroenLinks) was het daarmee eens: “We hebben te veel met de blik van een accountant naar die bonnetjes gekeken. De relatie met vrijwilligersorganisaties is aan alle kanten verslechterd. Na de bestuurswisseling in februari 2009 (waarna de PvdA een coalitie vormde met GroenLinks in plaats van de VVD, red.) hebben wij er hard aan gewerkt om die te verbeteren.”