Amsterdam door de ogen van een buitenlandse correspondent: Verenigde Staten

tobesWat voor beeld hebben buitenlanders van Amsterdam? NAP vroeg het aan diegenen die dat beeld mede bepalen: buitenlandse correspondenten in Nederland.

Amsterdam, 15 feb – Toby Sterling (38) is correspondent voor de Associated Press. Hij komt uit de Verenigde Staten, is twaalf jaar in Nederland en woont met zijn vrouw en twee kinderen in de Amsterdamse Pijp.

Wat bericht u zoal over Amsterdam?

“Er gebeurt hier niet zoveel meer. Veel van mijn Amerikaanse collega’s zijn naar andere landen vertrokken. Amsterdam was altijd een pionier, bijvoorbeeld op het gebied van drugs. Die koploperspositie is zij kwijt. De ‘eerste zijn’ is voor Amerikanen heel belangrijk. Nederland wordt steeds meer een vergeten plek.”

Waarover bericht u wel?

“Veel over de economische crisis, maar ook in dat opzicht heeft Amsterdam een rare positie omdat het relatief goed gaat. De werkloosheidscijfers zijn niet dramatisch. Verder berichtte ik over het kraakverbod, de wietpas, de Anne Frankboom en de Noord-Zuidlijn.  Toen de panden in de Vijzelstraat instortten, kreeg zelfs dat ook een beetje aandacht.”

Welk imago heeft Amsterdam in de Verenigde Staten?

“Amsterdam is in de ogen van Amerikanen nog steeds wel een liberale feeststaat, maar niet zoals het vroeger was. Het is minder progressief geworden. Dat is trouwens niet per se negatief: er is een groot percentage in de Verenigde Staten die Geert Wilders als een held ziet.”

Strookt dat imago met uw beeld van Amsterdam?

“Amsterdam is wel veranderd, dat beeld klopt met de werkelijkheid: veel van wat vroeger legaal was, is illegaal geworden. Daarnaast zie ik door mijn Amerikaanse ogen  hoe moeilijk het is om nu een minderheid te zijn in Amsterdam.  Ik zie een parallel met 20 jaar gelden in de Verenigde Staten toen de tweedeling tussen blanken en zwarten zo sterk was. De minderheid voelt zich gediscrimineerd, de meerderheid is ongeduldig. Nederlanders zijn laat met het benoemen van taboes.  Ik denk dat de werkelijke integratie nu pas begonnen is.”