Burgemeester Van der Laan voorstander gekozen burgemeesterschap

Burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) van Amsterdam vindt dat burgers hun burgemeester rechtstreeks moeten kunnen kiezen. De opmerking van Van der Laan is opmerkelijk omdat deze afwijkt van het landelijke partijstandpunt van de Partij van de Arbeid.

Van der Laan: "Ik ben voor gekozen burgemeesterschap"
Van der Laan: “Ik ben voor gekozen burgemeesterschap” (foto: Open Days – European week of cities and regions)

“Ik ben voor het gekozen burgemeesterschap. Maar dit vraagt om meer onderbouwing waar nu geen tijd voor is”, zei Van der Laan in de commissievergadering Algemene Zaken van afgelopen donderdag.

Tijdens de commissievergadering gaf Van der Laan zijn persoonlijke mening over wilde dieren in het circus. Een mening die niet overeenkomt met het beleid van de Raad. Gemeenteraadslid Jan Paternotte (D66) vroeg de burgemeester vervolgens of het niet prettig zou zijn als hij direct door burgers gekozen zou worden. Dan zou de eigen mening van de burgemeester een grotere publieke rol mogen spelen volgens Paternotte.

In 2005 was er dankzij een ingediend wetsvoorstel van D66 bijna sprake van het gekozen burgemeesterschap. De Eerste Kamerfractie van de PvdA heeft de invoering toen tegengehouden door tegen te stemmen. In het laatste verkiezingsprogramma van de PvdA staat dat de burgemeester gekozen moet worden door de gemeenteraad.

Op dit moment wordt de burgemeester op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken benoemd.