Gevangenen minder agressief naar personeel Amsterbaken

Bij jeugdgevangenis Amsterbaken, in Amsterdam West, is de agressie naar medewerkers tussen 2007 en 2012 met 78,26 procent afgenomen. Dat zegt Erik Nagtzaam, voorzitter van de ondernemingsraad. Landelijk is het aantal geweldplegingen juist met 15 procent gestegen.

Foto: Amsterbaken
Foto: Amsterbaken
Dat bleek eerder uit het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In dat rapport werden de arbeidsomstandigheden van medewerkers van Jeugdgevangenissen in 2012 onderzocht.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt nu dat agressie naar een medewerker van Amsterbaken in 2007 23 keer gemeld werd. In 2012 was het aantal meldingen vijf. Geweldplegingen variëren in dit onderzoek van een ‘duw tot stevig vasthouden’. Ze zijn volgens Nagtzaam vaak niet op de medewerker persoonlijk gericht. “Het is voor gevangenen een manier om een onwenselijke situatie op te lossen. Een gevangene kan bijvoorbeeld de arm van een medewerker wegslaan om ervoor te zorgen dat deze de deur loslaat”, zegt Nagtzaam.

Ook het aantal medewerkers dat te maken heeft gehad met agressie in 2012 is bij Amsterbaken lager dan het landelijk gemiddelde van 76 procent. Bij Amsterbaken, met 75 medewerkers, ligt dit op 69,2 procent.

Maaike van der Aar, bestuurder bij FNV Abvakabo, werkt met medewerkers van Amsterbaken. Ze onderschrijft het onderzoek. “Wij hebben op dit moment geen signalen van agressie op de werkvloer. Als er echt iets aan de hand is, zijn wij daar meestal van op de hoogte.”

De woordvoerder van Amsterbaken denkt dat medewerkers nu beter zijn toegerust om met agressie om te gaan dan in 2007. “Ze krijgen weerbaarheidstrainingen en leren hoe ze agressie kunnen voorkomen.” De woordvoerder weet niet waarom het bij Amsterbaken beter gaat dan bij andere jeugdgevangenissen.

Amsterbaken was een van de zeven jeugdgevangenissen in Nederland waar het WODC onderzoek deed. Uit het onderzoek, dat in december verscheen, blijkt dat het aantal meldingen van fysieke agressie landelijk is toegenomen van 30,4% in 2007 naar 45,2% in 2012.