IJburg kinderrijkste buurt Amsterdam

De top tien van meest kinderrijke buurten in Amsterdam in 2012, in aflopende volgorde. Grafiek: Femke Awater en Jonas Kooyman.
De top tien van meest kinderrijke buurten in Amsterdam in 2012, in aflopende volgorde. Grafiek: Femke Awater en Jonas Kooyman.
IJburg is naar verhouding de meest kinderrijke buurt van Amsterdam. Bijna een derde van de IJburgse populatie is twaalf jaar of jonger. De nieuwbouwwijk wordt gevolgd door Nieuwdammerdijk en Buiksloterdijk in Noord waar bijna een kwart van de inwoners twaalf jaar of jonger is. De top drie wordt gesloten door Nieuwendam-Noord, waar bijna een vijfde van de bevolking kind is.

Dit blijkt uit een telling van Dienst Onderzoek en Statistiek (O&S) van de gemeente Amsterdam in januari 2012. In deze telling werden de leeftijden van alle bewoners van de 95 buurten van Amsterdam geregistreerd.

Dorien Manting, hoogleraar Bevolkingsdynamiek aan de Universiteit van Amsterdam: “Nieuwbouwlocaties zoals IJburg trekken altijd jonge gezinnen aan. Dat zag je vroeger ook in Almere. Ongeveer vijftien jaar nadat een wijk is volgebouwd, zal het aantal geboortes waarschijnlijk weer afnemen.”

Met bijna 6000 kinderen van de 19.000 inwoners wonen in IJburg zowel naar verhouding als naar aantallen de meeste kinderen van Amsterdam. In Nieuwdammerdijk/Buiksloterdijk zijn 375 van de 1700 bewoners kind, in Nieuwendam-Noord zijn dit 2541 van de 12.310.

De Amsterdamse buurt waar naar verhouding de minste kinderen wonen is Bedrijventerrein Sloterdijk, waar 5 kinderen wonen, 2 procent van de 206 buurtbewoners. In totaal wonen in Amsterdam 110.400 kinderen. In november 2012 telde Amsterdam 800.000 inwoners.


De kaart van Amsterdam, gekleurd naar het percentage kinderen per buurt. Hoe donkerder de buurt, hoe hoger het percentage kinderen. Grafiek: Femke Awater en Jonas Kooyman.