Hoe hoog is de werkloosheid in uw stadsdeel?

De werkloosheid in Amsterdam is niet gelijk over de stad verdeeld. Niet onder stadsdelen, en niet onder mannen en vrouwen.

In de stadsdelen Noord en Nieuw-West bedraagt de werkloosheid ongeveer tien procent, dat is ruim twee procent meer dan het stedelijke gemiddelde. In het Centrum zijn de werkloosheidcijfers juist opvallend laag, blijkt uit cijfers van de Dienst Onderzoek en Statistiek van de Gemeente Amsterdam. Daar ligt de werkloosheid rond de vijf procent.

Werkloosheid in Amsterdam – klik op een Stadsdeel voor meer informatie

Volgens arbeidseconoom Jonneke Bolhaar (Vrije Universiteit Amsterdam) zijn die verschillen niet eenvoudig te verklaren. Factoren als opleidingsniveau, leeftijd, afkomst en het wel of niet hebben van kinderen, spelen allemaal een rol.

Beroepsbevolking

Huisvrouwen of huismannen worden niet meegeteld in de werkloosheidcijfers. Hoe zit dat? De Dienst Onderzoek en Statistiek (O&S) definieert de beroepsbevolking als volgt: “Mensen tussen de 15-64 jaar die actief zijn op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat zij 12 uur of meer per week werken of daar actief naar zoeken. De beroepsbevolking bestaat uit de werkzame en de werkloze beroepsbevolking.” In andere woorden: vrouwen of mannen die niet actief op zoek zijn naar werk, of minder dan twaalf uur werken, worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. En dus ook niet meegenomen in de werkloosheidcijfers.

O&S doet elke twee jaar uitgebreid onderzoek naar de beroepsbevolking in Amsterdam. Het laatste onderzoek is uit december 2011.

“Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat mensen met een hoge opleiding, die niet te oud zijn en geen kleine kinderen hebben, eerder werk vinden.” In Nieuw-West hebben relatief veel mensen een laag opleidingsniveau, aldus de arbeidseconoom.

M/V
In de stadsdelen zijn er ook opmerkelijke verschillen tussen de werkloosheid onder mannen en vrouwen. In Zuidoost is acht procent van de vrouwelijke beroepsbevolking werkloos, tegenover bijna elf procent van de mannen. Ook in Zuid zijn er meer mannen dan vrouwen werkloos.

Bolhaar waarschuwt voor het bevestigd zien van voor de hand liggende vooroordelen in de cijfers. Toch wil de arbeidseconoom wel een algemene opmerking kwijt. “In Nieuw-West en in Zuid-Oost wonen relatief veel allochtone stadsbewoners. Vrouwen participeren daar minder vaak op de arbeidsmarkt. Zij worden dan niet als ‘werklozen’ meegeteld. Terwijl het percentage
vrouwen dat niet werkt daar wel hoger ligt dan in andere stadsdelen.”

Werkloosheid onder vrouwen in Amsterdam – klik op een Stadsdeel voor meer informatie


Werkloosheid onder mannen in Amsterdam – klik op een Stadsdeel voor meer informatie