Mannen moeten vrouwen helpen emanciperen

Turks gezin. Foto: illustir, www.fickr.com
Turks gezin. Foto: illustir, www.flickr.com

Amsterdam, 9 feb – Het gebrek aan financiële zelfstandigheid onder Turkse en Marokkaanse vrouwen in Amsterdam is zorgelijk. “Turkse en Marokkaanse mannen moeten emanciperen zodat hun vrouwen gaan werken.”

Dit zegt adviesbureau Servicepunt Emancipatie (SPE) naar aanleiding van de Vrouwenmonitor die 13 maart gepubliceerd wordt. Het rapport brengt de obstakels in de emancipatie van Amsterdamse vrouwen in kaart. Uit onderzoek van de Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S), in opdracht van SPE, bleek al in 2010 dat slechts 15 procent van de Turkse en Marokkaanse vrouwen financieel onafhankelijk is, tegenover 55 procent van de autochtone vrouwen.

“Het gebrek aan financiële zelfstandigheid van Turkse en Marokkaanse vrouwen is zorgelijk”, meent Kim Wannet, projectleider van SPE. “De gemeente moet daarom meer sturen op opleiding en mannenemancipatie zodat het traditionele rollenpatroon, waarin de man werkt en de vrouw thuis zit, doorbroken wordt.”

Dat vindt ook wethouder Andrée van Es (Emancipatie en Diversiteit, GroenLinks). “De gemeente ondersteunt financieel de grotendeels vrijwillige initiatieven in de stad om Turkse en Marokkaanse mannen meer te betrekken bij de opvoeding van hun kinderen en het huishouden.”

Volgens de wethouder moet hiernaast meer ingezet worden op een betere opleiding van vrouwen en het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt. “Wij hebben hiervoor de komende jaren een budget gereserveerd en ik hoop dat het kabinet dat ook zal blijven doen.”De gemeente laat weten dat er voor mannenemancipatie ongeveer 75 duizend euro beschikbaar is.