38 miljoen minder van Rijk naar Amsterdam

Vanaf 2015 zal Amsterdam structureel ruim 38 miljoen euro per jaar minder ontvangen aan belastinggeld van het Rijk. Nu het btw-compensatiefonds na een lobby van provincies en gemeenten toch blijft bestaan, wordt de geplande bezuiniging via het gemeentefonds verwerkt.

Bezuiniging op Gemeentefonds kost Amsterdam ruim 38 miljoen euro (Foto: Nemo)
Bezuiniging op Gemeentefonds kost Amsterdam ruim 38 miljoen euro (Foto: Nemo)
Het Rijk bezuinigt 484 miljoen op het gemeentefonds. Volgens Jiska Nijenhuis, senior adviseur Directie Middelen en Control bij de Gemeente Amsterdam, ontvangt Amsterdam circa acht procent van het totale gemeentefonds. Met een bezuiniging van 484 miljoen op het gemeentefonds gaat het voor Amsterdam om een bezuiniging van ongeveer 38,72 miljoen euro per jaar op structurele basis. Wethouder Pieter Hilhorst (PvdA) van Jeugd, ICT en Financiën bevestigt dit.

Tegenvaller voor de schatkist
De bezuiniging van ruim 38 miljoen euro is een tegenvaller voor de gemeentelijke schatkist. Wethouder Hilhorst benadrukt dat de gemeente met het project ‘Eén stad, één opgave’ structureel 120 miljoen bezuinigt. “We moeten nu kijken of de bezuinigingsoperatie die we in gang hebben gezet, voldoende is om deze tegenvaller op te vangen.”

Of er extra bezuinigingen nodig zijn, is nog niet bekend. Hilhorst: “We hebben afgesproken niet per tegenvaller te kijken, maar na een bepaalde periode met meevallers en tegenvallers te kijken wat het nettoresultaat is.” In mei wordt de kadernota, de nota met de beleidsmatige en financiële maatregelen voor de komende vier jaar, vastgesteld. Dan zal blijken of er nieuwe maatregelen nodig zijn om de financiële tegenvaller op te vangen.

Amsterdam ontvangt in 2013 ruim 1,4 miljard euro uit het gemeentefonds wat naar eigen inzicht besteed mag worden. Veel gemeenten besteden dit geld bijvoorbeeld aan wegen of schoolgebouwen. Het totale gemeentefonds is ruim 17,8 miljard euro. Hier wordt vanaf 2015 structureel op bezuinigd.