Oud-beleidsadviseur Amsterdam: "geef illegalen onderdak"

Simon Bontekoning (foto: eigen beheer)
Simon Bontekoning (foto: eigen beheer)
De Nederlandse regering moet uitgeprocedeerde asielzoekers “basaal onderdak” bieden. Dat schrijft Simon Bontekoning, tot voor kort beleidsadviseur vreemdelingenzaken bij de gemeente Amsterdam, in een open brief die in het bezit is van NAP. De timing van de brief is saillant, nu de bewoners van de Amsterdamse Vluchtgarage op straat gezet dreigen te worden.

“Onderdak, bad, brood”
In de brief gericht aan de Tweede Kamer en staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Veiligheid & Justitie) zegt Bontekoning (60) ervan uit te gaan dat Nederland op aanwijzing van de Europese Unie “onderdak, bad, brood” zal moeten bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Een dergelijke regeling zou ruimer zijn dan de huidige bed, bad, brood-regeling waar Amsterdam nu in voorziet. Nachtelijke opvang zou dan plaatsmaken voor volledige 24-uursopvang. Wel moeten asielzoekers volgens hem via betaald werk bijdragen aan de kosten van het onderdak, en moet het creëren van “mogelijkheden om terug te keren” inzet blijven van het beleid.

Het huidige beleid in Nederland leidt volgens hem tot “fatalisme” bij de zogeheten illegalen. “Je wilt en je kunt niet verder meer”, schrijft Bontekoning. “Vergelijk het met iemand die ongeneeslijk ziek is en daardoor geen toekomst meer heeft.”

Om nieuwe vluchtelingenstromen uit Syrië, Eritrea en Irak het hoofd te bieden, stelt hij daarnaast een systeem voor met tijdelijke “gedoogvergunningen” in heel Europa. In afwachting van een besluit over hun verblijfsstatus, krijgen vluchtelingen uit conflictgebieden dan tijdelijk onderdak. Daarvoor is volgens hem nodig dat de Europese Unie “gelijke regels” afspreekt over de vraag of het herkomstland voldoende veilig is of niet. De invoer van een gedoogvergunning is belangrijk, omdat het ontbreken ervan op dit moment tot “uitzichtloze situaties” leidt.

Vluchtgarage
Afgelopen dinsdag gaf de Officier van Justitie op verzoek van stadsdeel Zuid-Oost het bevel tot ontruiming van de Vluchtgarage. De ontruiming moet voor 11 maart plaatsvinden. In de Vluchtgarage verblijven op dit moment zo’n 120 asielzoekers, van wie het overgrote deel is uitgeprocedeerd. De gemeente Amsterdam heeft hen nachtopvang aangeboden, maar dat is volgens woordvoerster Marjan Sax van de Vluchtgarage “geen oplossing”. Actiegroep We Are Here spant daarom een kort geding aan tegen de gemeente.

Simon Bontekoning werkt sinds 1992 voor de gemeente Amsterdam op de thema’s vreemdelingen- en integratiebeleid. Drie maanden geleden werd bij hem kanker geconstateerd, waarna hij stopte met werken. Formeel is Bontekoning nog in dienst, maar hij schreef de brief op persoonlijke titel. De gemeente Amsterdam wilde niet op de brief reageren.