“Liefde is een ongebruikelijk woord in de politiek”

Léonie Sazia (Foto: Irene Schoenmacker)
Léonie Sazia (Foto: Irene Schoenmacker)
De kloof tussen burgers en bestuurders moet kleiner. Dat vindt Léonie Sazias, lijsttrekker van de Noord-Hollandse partij Hart voor Holland. Op 18 maart doet de partij voor het eerst mee aan de Provinciale Statenverkiezingen.

Afgelopen zondag is de kieslijst van de partij gepresenteerd met daarop twintig kandidaten, afkomstig van verschillende gemeentepartijen uit de provincie Noord-Holland. Léonie Sazias is van oorsprong kunstenaar, maar al jaren actief in de gemeentelijke politiek.

Staan de Provinciale Staten niet heel ver van de burgers af?
“Dat willen we juist veranderen, door ons te richten op de samenleving via de lokale politiek. Mensen zijn niet gek, zij weten als geen ander wat er speelt in hun omgeving. Wij willen dat de overheid zich meer dienend naar mensen gaat opstellen. De overheid is er voor de burger. Wat voor nut heeft het anders dat we dat hokje één keer in de vier jaar aankruisen?”

U bent fractievoorzitter en raadslid van Hart voor Hilversum. Nu gaat u naar de provinciale politiek. Verrassend?
“Niet helemaal. Een derde van de kiezers heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen op een lokale partij gestemd. Het is een duidelijk signaal dat de burger niet meer tevreden is met de huidige politieke stromingen. Vergis je niet, de kennis van de mensen is zo vreselijk veel groter dan vroeger. Door de globalisering kunnen we via internet overal ter wereld zijn, maar tegelijkertijd wordt ook duidelijk dat je naaste omgeving eigenlijk het belangrijkst is. Daar kun je elkaar niet wegklikken. Dat lokale wil ik tot in de provincie doortrekken.”

‘De burger’ is wel een heel vaag begrip.
“We richten ons op alle mensen uit heel Noord-Holland. Ik ben ervan overtuigd dat mensen in de basis allemaal hetzelfde willen: een huis, fijn werk en de kinderen naar school. De boodschap dat er meer verdraagzaamheid moet komen, kan niet alleen vanuit de overheid komen. Het hele maatschappelijke veld moet een positieve draai maken.”

Hart voor Holland wil zich niet profileren als links of rechts.
“Nee. Alle reguliere stromingen in de politiek zijn opgedroogd. Het socialisme heeft zichzelf uitgeleverd aan de markt, het liberalisme heeft zijn oorspronkelijke waarden verloren. Dat mag misschien cynisch klinken, maar zo voel ik het wel.”

Als de links-rechts verdeling wegvalt, hoe weten kiezers dan waar Hart voor Holland voor staat?
“Dat zou je ook van de andere partijen kunnen zeggen die zichzelf liberaal noemen. Kun jij mij vertellen waar D66 voor staat? Ik vind die partij nogal kleurloos, zij past overal bij.

Geldt dat niet ook voor Hart voor Holland dan?
“We willen graag doen wat goed is voor de mensen en waar zij zichzelf ook goed bij voelen. Hart voor Holland is een sociale partij, met hart voor natuur en duurzaamheid. Een burgerpartij. We moeten het met elkaar doen, zijn er zelf verantwoordelijk voor ervoor te zorgen dat de islamitische man ook met zijn buurman door één deur kan.”

Mijn vraag is nog steeds niet beantwoord. Hoe weten kiezers waar de partij voor staat?
“We zijn een sociale partij, met hart voor natuur en duurzaamheid. Zegt dat wat meer?”

Nee, eigenlijk niet.
“Dat is ook heel moeilijk natuurlijk om dat zo expliciet te zeggen. Ik vind dat het label moet zich nog ontvouwen. Wij proberen te redeneren vanuit het hart, hoewel liefde een ongebruikelijk woord is in de politiek. Wij willen doen wat het dichtstbij komt bij wat het beste is voor álle mensen.”

Wat gaat er nu gebeuren tot 18 maart?
“Er moet nog ontzettend veel gebeuren. We moeten nog de verklaringen van de burgers regelen, posters maken en campagne voeren. We hebben nu de kandidatenlijst, dat is de eerste stap. Ik verheug me er op om straks het land in te gaan. Noord-Holland is zo mooi.”