"Een extra stuk Noord/Zuidlijn zou Amsterdam nog krachtiger maken"

De Noord/Zuidlijn eindigt vooralsnog in 2017 bij station Amsterdam Zuid, midden op de Zuidas. Klaas de Boer (1950), directeur van Zuidas (Gemeente Amsterdam), pleit ervoor om de metrolijn door te trekken naar Schiphol. “Voor goede plannen is er altijd geld.”

Klaas de Boer, directeur Zuidas (Foto:Zuidas, Gemeente Amsterdam)
Klaas de Boer, directeur Zuidas (Foto: Zuidas, Gemeente Amsterdam)

Klaas de Boer: “Waar in Europa heb je de mogelijkheid om vanaf een grote luchthaven binnen een kwartier álle belangrijke bestemmingen in de metropool te bereiken? Een extra stuk Noord/Zuidlijn zou dat in Amsterdam mogelijk maken. Het zou de positie de stad nog krachtiger maken. Wij kunnen onze reputatie opvijzelen door Amsterdam dichter bij Schiphol te brengen. Ik denk dat mensen daar zeker op afkomen. Zowel qua toerisme als zakelijk.”

“Daarnaast kan een metroverlenging stedelijke ontwikkeling op gang brengen. De Riekerpolder en Riekerhaven, die tussen Amsterdam Zuid en Schiphol liggen, zijn buitengewoon kansrijk, maar hebben nu slechte OV-verbindingen. Extra haltes op de Noord/Zuidlijn geven die gebieden een lift.”

Hoe heeft u als directeur Zuidas invloed op de plannen?
“Momenteel stellen wij een nieuwe Visie Zuidas op, een beleidsvisie tot 2030. In die visie willen we de doortrekking van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol opnemen. De gemeenteraad zal de uiteindelijke Visie Zuidas vaststellen.”

Die doortrekking valt grotendeels buiten de Zuidas.
“Als je een gebiedsvisie maakt, kun je niet stoppen bij de grenzen van het gebied. Dus zeker als het over infrastructurele veranderingen gaat, moet je verder kijken dan je neus lang is. En dan is doortrekking een heel vanzelfsprekende, voor de hand liggende manoeuvre. Ik moet andere mensen overtuigen die hierover gaan. En dat ga ik ook doen.”

Hoe gaat u dat doen?
“Ik ga goed praten met mijn collega’s van ruimte en duurzaamheid, evenals met mijn collega’s van vervoer. Maar bovenal ga ik kijken of doortrekking van Noord/Zuidlijn in de Visie Zuidas een plek kan krijgen, omdat ik daar onmiddellijk de gemeenteraad mee bereik.”

Want de gemeenteraad is uiteindelijk de beslissende factor?
“Natuurlijk. En dat zijn heel wijze mensen, die in staat zijn om de juiste prioriteiten te stellen bij behandeling van de Visie.

Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn is daarmee dus nog geen vaststaand agendapunt?
“Wethouder Pieter Litjens van Verkeer en Vervoer heeft afgelopen december een brief aan de gemeenteraad geschreven. Daarin heeft hij nadere onderbouwing gegeven om extra opties van de Noord/Zuidlijn te onderzoeken. Een daarvan is de doortrekking naar Schiphol. Dus ik voel me geheel vrij om hem van munitie te voorzien als het gaat over waarom we die doortrekking zouden moeten willen.”

Dat wil nog niet zeggen dat de gemeenteraad akkoord gaat.
“De brief is op 16 december naar de gemeenteraad verstuurd. Ik denk dat er wel discussies over zijn ontstaan, maar de hel is niet losgebroken. Dus ik neem aan dat de gemeenteraad accepteert dat er studies worden verricht naar kansrijke verbindingen.”

Staatssecretaris Mansveld heeft geen geld beschikbaar gesteld voor de verlenging. Wethouder Litjens noemt het plan in zijn brief daardoor “niet kansrijk”.
“Ja, op dit moment. Maar je moet bij de ontwikkeling van een stad verder kijken dan de komende twee jaar. Straks wordt er weer een visie over Amsterdam en de Zuidas gemaakt voor de komende vijftien jaar. Daarin mag zo’n beeld niet ontbreken. Ook als er op korte termijn geen geld voor is. Voor goede plannen is er altijd geld. Uiteindelijk.”

Dus u denkt dat de regering dat geld in de toekomst wel beschikbaar stelt?
“Daar ga ik vanuit.”

Wanneer verwacht u dat die verlenging er komt?
“Daar wil ik niet op vooruitlopen. De huidige lijn wordt naar verwachting in 2017 voltooid. Het zou leuk zijn als de burgemeester bij de opening een briefje in zijn handen krijgt gedrukt met: ‘Vergeet vooral niet te zeggen dat we binnenkort beginnen met een bestuurlijk overleg over het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol.’