Amsterdamse ICT- en energiebranche profiteren van crowdfinance


AMSTERDAM – Horecazaken, ICT-ondernemingen en bedrijven in de energie- en duurzaamheidsbranche zijn de grootste ontvangers van leningen buiten banken om in Amsterdam. Samen ontvingen zij ruim de helft van de 8 miljoen euro die in Amsterdam in 2015 via crowdfinance werd geïnvesteerd. Dat blijkt uit een rapport van Crowdfundmarkt, een vergelijkingssite voor crowdfinanceplatforms.

Crowdfinance is een financieringsvorm die voornamelijk wordt gebruikt door het midden- en kleinbedrijf (mkb). De bedrijven lenen geld of verstrekken aandelen aan particuliere investeerders, vaak met relatief hoge rendementen. “Dat heeft te maken met het hogere risico”, legt Frank van der Linden van Crowdfundmarkt uit. “Een crowdfinance-belegger moet er rekening mee houden dat als hij in twintig start-ups investeert, er één of twee failliet gaan. Dat hoort bij dit soort investeringen.”

Waarom de ICT en de energie- en duurzaamheidsbranche in Amsterdam veel gebruik maken van dit soort investeringen is niet duidelijk. In de rest van het land is het aandeel van deze twee branches veel lager, daar doen naast horeca juist dienstverlening en detailhandel het goed. “Het cijfer van de duurzaamheidsbranche kan enigszins vertekend zijn. Veel investeringsportefeuilles zitten in Amsterdam, terwijl de zonnepanelen elders in het land liggen”, zegt Van der Linden.

In Amsterdam was het gemiddelde rendement voor investeerders het afgelopen jaar 6,5 procent, ruim 0,6 procent lager dan landelijk. Van der Linden: “In Limburg zien wij dat het rendement veel hoger is dan het landelijk gemiddelde. Daar is nog weinig animo voor crowdfinance. Dat het rendement lager is in Amsterdam komt waarschijnlijk doordat men het daar vaker al kent. Investeerders hoeven minder overtuigd te worden.”

De markt voor crowdfinance-investeringen is nog relatief klein, maar zij groeit snel. In 2010 ging er nog maar een half miljoen om in crowdfinance, terwijl vorig jaar het grootste Amsterdamse project al het dubbele ophaalde. Landelijk ging er vorig jaar ruim 90 miljoen euro in de markt om. Dat is nog steeds verwaarloosbaar in vergelijking met de 8 miljard die banken investeerden in het mkb, maar volgens Crowdfundmarkt verdubbelt het aantal verstrekte leningen via crowdfinanceplatforms nog jaarlijks.

Van het crowdfinancesysteem waarbij de bedrijven geld ophalen via platforms ziet niet iedereen de noodzaak. “Zonder platform zou het net zo goed gaan. Alle investeringen komen uit mijn eigen netwerk. Ik had beter zelf kunnen rondbellen”, zegt ondernemer David Billy. Hij is momenteel bezig om 170 duizend euro te verzamelen voor een gezondheidscentrum in Amsterdam-West. “De bank wil dat ik 70 duizend euro eigen geld inleg. Dat geld haal ik nu op via crowdfinance, de overige ton leen ik van de bank. Dat geeft minder stress.”