Eén op de tien Amstelveners is eenzaam

Foto © Pexels.com
Foto © Pexels.com
AMSTELVEEN – Iets meer dan een tiende van de Amstelveense bevolking voelt zich eenzaam of zeer eenzaam. Dat is meer dan twee jaar geleden. Toen was dat percentage nog net geen 8 procent.

Dat blijkt uit cijfers van Stadspeiling 2015 die de gemeente Amstelveen eind december publiceerde. Naast de inwoners die zich ‘eenzaam’ tot ‘zeer eenzaam’ voelen, zegt een derde van de Amstelveense bevolking ‘matig’ eenzaam te zijn, blijkt uit hetzelfde rapport.

Verschillen per wijk
De cijfers verschillen per wijk. Zo komt eenzaamheid het minst voor in Amstelveen Zuidwest (9,5 procent), terwijl de buurten Amstelveen Noordoost (12 procent), Keizer Karelpark/Groenelaan (12 procent) en Waardhuizen/Middenhoven (13 procent) juist iets boven het gemiddelde zitten. In de laatstgenoemde wijk vindt slechts een kwart van de bewoners dat ze in een gezellige buurt wonen, waar mensen elkaar helpen en samen dingen doen.

Actie
Volgens de beleidsnotitie van de gemeente is welzijnsorganisatie Vita Amstelland bezig met het ontwikkelen van activiteiten om eenzaamheid in beeld te krijgen en te bereiken. “We zijn bijvoorbeeld bezig met community building, dat noemen we ‘Mijn Buurtje’”, zegt Elena Nabatova, teamcoach voor Amstelveen Midden en Amstelveen Noord bij Vita Amstelland.

Binnen dat project wordt gekeken of mensen elkaar willen leren kennen en iets met elkaar willen doen. “Zo hebben bewoners uit Bankras samen een nieuwjaarsborrel georganiseerd”, zegt Nabatova. Volgens haar mag het initiatief wel vanuit professionals komen, maar uiteindelijk moeten bewoners het zelf doen. Daarnaast zijn er wijksteunpunten. “Daar zijn veel activiteiten voor ouderen.” Zo kunnen ouderen er bijvoorbeeld kaarten, koffiedrinken of spelletjes doen.

Tweeverdieners en ouderen
De reden dat de wijk Waardhuizen/Middenhoven de hoogste eenzaamheidscijfers kent, ligt volgens Nabatova aan twee dingen: “Middenhoven kent veel koopwoningen met tweeverdieners. Die hebben misschien weinig tijd. Daarnaast kent Middenhoven veel ouderen, die sneller vereenzamen.” Aan welke van de twee factoren het hogere percentage precies ligt, kan ze niet zeggen.

De Stadspeiling is een tweejaarlijks enquêteonderzoek onder de bevolking van achttien jaar en ouder. Ruim 1900 Amstelveners hebben aan het onderzoek deelgenomen.