Bewoners Stadsregio Amsterdam werken vooral in eigen omgeving

Foto: Wiki Commons
Foto: Wiki Commons

AMSTERDAM – Meer dan 80 procent van de beroepsbevolking in de Stadsregio Amsterdam werkt binnen de eigen regio. Dat blijkt uit cijfers over 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Inwoners van de agglomeratie Haarlem en de Zaanstreek werken met 46 en 45 procent het minst in de omgeving. Het overgrote deel van de Haarlemse en Zaanse forenzen werkt in de Stadsregio Amsterdam.

Van de mensen die buiten de Stadsregio Amsterdam werken doet bijna een kwart dat in Utrecht, een achtste in de regio Gooi en Vechtstreek en nog een achtste in de agglomeratie Haarlem. De andere helft werkt in de overige regio’s in Nederland.

Het deel van de bevolking van de Stadsregio Amsterdam dat in de omgeving een baan heeft is sinds de eerste meting in 2006 vrijwel gelijk gebleven. In de agglomeratie Haarlem is het percentage dat in de eigen regio werkt met bijna 4 procentpunten gedaald en in de Zaanstreek met ruim 3 procentpunten, voornamelijk doordat meer inwoners in de Stadsregio Amsterdam zijn gaan werken.

De Stadsregio Amsterdam bestaat uit de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam/Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad.