Helft Amsterdamse huishoudens kreeg steun van de overheid

Bron: gemeente Amsterdam
Bron: gemeente Amsterdam

AMSTERDAM – Bijna de helft van de Amsterdamse huishoudens maakte in 2012 gebruik van één of meerdere sociale regelingen. Dat staat in een rapport van de gemeente Amsterdam dat deze week uitkwam. Van alle Amsterdamse huishoudens ontving 35 procent inkomensondersteuning, zoals een Ziektewet-uitkering. Een kwart van de huishoudens viel onder een regeling voor ‘arbeidsparticipatie’ en kreeg bijvoorbeeld bijstand of een werkloosheidsuitkering.

Bijna een derde van alle huishoudens maakte gebruik van twee sociale regelingen of meer. Voor het rapport zijn negenenveertig soorten steun op het gebied van zorg en welzijn, arbeidsparticipatie, onderwijs, inkomensondersteuning en jeugdzorg onderzocht. De Algemene Ouderdomswet (AOW) is niet in het rapport opgenomen. De huishoudens die steun ontvingen maakten gemiddeld gebruik van twee à drie regelingen.

“Met dit rapport proberen we een beeld te krijgen van kwetsbare Amsterdamse huishoudens”, zegt Jeroen Slot, woordvoerder van de gemeentelijke afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek dat het onderzoek uitvoerde. “Als meerdere sociale regelingen veranderd of afgeschaft worden, dan kunnen gezinnen die van twee of meer van die regelingen gebruik maken dubbel of driedubbel zo hard geraakt worden.” Als dat het geval blijkt, dan kan de gemeente compenseren door een aanpassing van de regeling of door een nieuwe regeling te introduceren.

Rotterdam
In Rotterdam maakte van de vier grote steden het grootste percentage huishoudens gebruik van een sociale regeling. Daarna volgt Den Haag en daarna Amsterdam. Utrecht kende van de vier steden het kleinste deel uitkeringsgerechtigden.

Bron: gemeente Amsterdam
Bron: gemeente Amsterdam

In stadsdeel Noord maakten met 58 procent de meeste huishoudens gebruik van één of meerdere regelingen. Zuidoost en Nieuw-West scoorden eveneens bovengemiddeld. Ook het gemiddeld aantal regelingen per huishouden is in deze stadsdelen hoger. “De kans dat een huishouden in Noord hard geraakt wordt omdat er bijvoorbeeld meerdere regelingen worden afgeschaft, is dus waarschijnlijk groter”, zegt Slot.

Of de situatie van zwakke huishoudens sinds 2012 is verbeterd, durft Slot niet te zeggen. Wel werd donderdag bekend dat het aantal Amsterdamse bijstandsgerechtigden in 2015 licht is gedaald. In de steden Rotterdam, Den Haag en Utrecht steeg het aantal werkzoekenden met een uitkering juist.