PvdA wil ‘ontspoorde woningmarkt’ aanpakken met vergunningsstelsel

De Partij van de Arbeid wil dat mensen die Amsterdamse huizen als belegging kopen voortaan eerst een vergunning vragen. Daarmee wil de partij de overheersing tegengaan van beleggers die woningen opkopen om er vervolgens exorbitante huren voor te vragen.

‘Het aandeel woningen dat door beleggers is opgekocht neemt toe’, zegt fractievoorzitter Marjolein Moorman tegen NAP Nieuws. ‘Dat zorgt voor prijsopdrijving en daardoor kunnen particulieren geen woning meer krijgen.’ Volgens de Amsterdamse Rekenkamer wordt slechts de helft van de koophuizen op dit moment daadwerkelijk bewoond door de eigenaar.

Marjolein Moorman. Foto: PvdA.

Vergunningsstelsel
Moorman pleit voor een vergunningsstelsel. ‘Het grote probleem ligt bij de kleine beleggers, mensen die vijf, zes of zeven pandjes bezitten en voor winstmaximalisatie gaan. Die zijn slecht in het onderhouden van panden en overtreden de regels.’ Als voorbeeld noemt Moorman het ongeoorloofd ‘verkameren’ van woningen, waarbij kamers individueel worden verhuurd.

De fractievoorzitter ziet een systeem voor zich waarbij mensen die meer dan één pand willen bezitten in Amsterdam, uitleg moeten geven. Daarna kan besloten worden over een vergunning. ‘De gemeente moet keuzes maken. Ouders die een woning kopen voor hun kind is iets anders dan mensen die huizen opkopen als belegging.’

De Amsterdamse Rekenkamer adviseert een soortgelijk systeem in een rapport over de woningmarkt.

Liberalisatiegrens
Volgens de PvdA-leider kan de Amsterdamse gemeenteraad zo’n regel lokaal invoeren, maar er zou ook in Den Haag gelobbyd moeten worden om de wet aan te passen. ‘Er kan dan een speciale ‘Amsterdam-wet’ komen waarbij ook de huurliberalisatiegrens voor sociale woningen wordt opgehoogd.’

Die grens ligt momenteel op 710 euro en geeft aan of iets een sociale huurwoning is of niet. Voor sociale huurwoningen geldt een maximale huurprijs, een beperkte huurstijging en kan een bewoner huurtoeslag krijgen van de overheid. De grens van 710 euro is volgens Moorman te laag voor Amsterdam. ‘Alle huurhuizen vallen daardoor boven de liberalisatiegrens, daardoor stijgen de huren in het middensegment te snel.’

Over de aanbevelingen van de Rekenkamer en het PvdA-voorstel wordt in februari in de gemeenteraad gestemd. ‘Het is niet meer vijf voor twaalf, maar vijf over twaalf. De woningmarkt is helemaal ontspoord.’