Trouwen Amsterdammers meer dan de rest van Nederland?

AMSTERDAM- Nederlanders trouwen de afgelopen jaren steeds minder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS): ‘Twintigers en dertigers kiezen minder vaak voor een huwelijk en vaker voor het partnerschap of ongehuwd samenwonen.’ Maar deze trend lijkt niet te gelden voor Amsterdam. Cijfers van Onderzoek, Informatie en Statistiekbureau Amsterdam (OIS) laten zien dat steeds meer Amsterdammers in het huwelijksbootje stappen. Hoe komt dat?

Volgens de cijfers van het OIS betraden elf procent meer Amsterdammers het huwelijksbootje in 2017 dan in 2013. Dit lijkt tegenstrijdig te zijn met de CBS-cijfers. Sinds 2013 daalt het aantal huwelijken in Nederland langzaam. Dit aantal schommelt tussen de 64.000 en 65.000 gesloten huwelijken per jaar.

Jan Latten, hoogleraar sociale demografie aan de UvA, verklaart de cijfers van het OIS doordat de bevolking van Amsterdam de afgelopen jaren sterk is gegroeid. Er zijn vooral twintigers en dertigers naar deze stad verhuisd. Het CBS laat zien dat er tussen 2013 en 2017 ruim zestien procent meer Amsterdammers tussen de 25 en 30 jaar zijn bijgekomen. Dit is precies de gemiddelde leeftijd waarop Nederlanders trouwen. ‘Als er geen dertigers meer in Amsterdam zijn, zullen er nauwelijks meer huwelijken worden gesloten.’ Volgens Latten betekent meer twintigers en dertigers dus ook dat het aantal huwelijken in verhouding niet is gestegen.

cijfers CBS

cijfers OIS

Trouwjurken

‘Ik heb niet het gevoel dat ik de afgelopen jaren meer trouwjurken heb verkocht,’ vertelt Laura Dols (65). Sinds vijf jaar heeft ze een winkel met vintage trouwjurken in Amsterdam-West. Wel zegt ze het idee te hebben dat jongeren zich weer meer gaan vastklampen aan een huwelijk. ‘Tegenwoordig wordt er van jongeren verwacht dat ze succesvol zijn. Een baan, een huis en kinderen. En daar hoort trouwen ook bij.’ Volgens Dols ligt er een sociale druk op deze leeftijdsgroep. En daardoor hebben steeds meer mensen behoefte aan een soort van veiligheid. De veiligheid van trouwen. ‘Mensen kopen nu bijvoorbeeld een eigen huis op hun vijfentwintigste. Toen ik zo oud was, had ik echt geen idee wat de dag van morgen bracht.’

Echtscheidingen

Hoe zit het dan met scheiden? De cijfers van de OIS laten zien dat er sinds 2013 minder scheidingen zijn in Amsterdam. ‘Dit is net na de crisis. Mensen kunnen nu weer hun huis verkopen, dus zou je denken dat er ook meer echtscheidingen zijn,’ zegt Latten. Ook dit is te verklaren door het wegtrekken van een bepaalde leeftijdsgroep. Cijfers van het CBS laten zien dat Amsterdammers tussen de veertig en vijfenveertig jaar Amsterdam juist verlaten. ‘Een huwelijk duurt gemiddeld zo´n veertien jaar. Veertigers en vijftigers vertrekken naar omliggende gemeenten en ontdekken daar dat ze niet meer samen willen zijn.’  

Over een maand komt het OIS met de cijfers over Amsterdammers die in 2018 zijn getrouwd.