AEB ontkent kritiek op uitstoot nieuwe biomassacentrale

Het Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB) ontkent dat hun nieuwe biomassacentrale te veel ammoniak uitstoot. Zij reageren daarmee op de kritiek van de activistische milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Volgens MOB blijkt uit hun berekeningen dat de biomassacentrale acht keer de wettelijk toegestane hoeveelheid ammoniak uitstoot. De nieuwe centrale is vorig jaar augustus in werking gegaan en heeft meer dan zestig miljoen euro gekost. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die controleert of bedrijven zich aan milieuwetten houden, buigt zich nu over de zaak.

AEB stelt dat de kritiek van MOB niet klopt, omdat de biomassacentrale nog in de zogeheten ‘inregelfase’ zit. Volgens het bedrijf moeten in deze fase nog ‘kinderziekten uit de installatie’ worden gehaald. Daarnaast is het AEB het niet eens met de berekening die MOB gemaakt heeft. Deze berekening zou gemaakt zijn door de uitstoot in de testfase door te rekenen naar de jaaruitstoot. Dit zou een onterechte weergave van de werkelijkheid zijn, omdat er nog verbeteringen in de ammoniakuitstoot worden doorgevoerd, aldus het bedrijf.

‘Kinderwerk’
Voorzitter van MOB, Johan Vollenbroek, ziet weinig in het verhaal van AEB dat de biomassacentrale nog in de inregelfase zou zitten. ‘Na een half jaar nog?’, zegt Vollenbroek. ‘Daarbij komt dat je gewoon aan de norm moet voldoen, inregelfase of niet.’ MOB houdt de biomassacentrale al langer in de gaten. Volgens Vollenbroek ligt het probleem van de centrale bij het installeren van goedkope rookgasreinigers, die niet voldoende de uitlaatgassen die de centrale uitstoot tegengaan. ‘Het is bijna kinderwerk’, zegt Vollenbroek. ‘Gewoon gefröbel.’

Vollenbroek verwacht dat de Omgevingsdienst snel maatregelen tegen biomassacentrale neemt. ‘Ze zullen wel moeten. Ik denk dat ze nu als een gek de ammoniakconcentratie gaan controleren.’ Zo niet, dan stappen de milieuactivisten naar de rechter, waar ze denken grote kans van slagen te hebben. Het zou niet de eerste keer zijn dat het tot de rechtbank komt. De milieuorganisatie won in 2018 al een rechtszaak tegen de Nederlandse staat wegens het stikstofbeleid, wat het begin van de stikstofcrisis werd.

Gemeenteraad
Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Amsterdamse gemeenteraad, heeft naar aanleiding van de berekeningen van MOB schriftelijke vragen ingediend bij de wethouder Duurzaamheid, Marieke van Doorninck (GroenLinks). De woordvoerder van de wethouder heeft in een reactie laten weten nog niet inhoudelijk in te gaan op vragen. Een reactie op de schriftelijke vragen van Van Lammeren volgt eind deze week, zegt de woordvoerder.