Ruimere klimaatsubsidie voor Noord-Hollandse sportparken

De Provincie Noord-Holland stelt opnieuw één miljoen euro beschikbaar voor de verduurzaming van sportaccommodaties. Ook kunnen zij een beroep doen op 500.000 euro extra uit een coronafonds van de provincie.

Bovendien kunnen Noord-Hollandse sportaccommodaties meer subsidie aanvragen en die ook breder inzetten dan in 2021. Was de maximaal te verkrijgen subsidie per accommodatie vorig jaar nog 10.000 euro, dit jaar is dat 25.000. Vorig jaar mochten sportaccommodaties het vrijgekomen geld alleen gebruiken voor LED-verlichting, zonnepanelen of het aanbrengen en/of verbeteren van isolatiemateriaal. Dit jaar kunnen zij met de subsidie ook aangepaste dakconstructies, verkoelend HR-glas of ventilatieapparatuur financieren.

Vorig jaar bleek het een dusdanig groot succes, dat de provincie Noord-Holland besloot de regeling met een jaar te verlengen. Vanwege het grote aantal aanvragen vorig jaar stelt de provincie ook 500.000 euro extra beschikbaar uit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds. Dat fonds was oorspronkelijk bedoeld om de maatschappelijke en economische effecten van corona in Noord-Holland te verzachten, maar wordt nu ook ingezet om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Zo hoopt de provincie ook bij te dragen aan de verwezenlijking van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Het doel is om vanaf volgend jaar 320 Nederlandse sportaccommodaties klimaatneutraal te maken om te voldoen aan de ambities uit dat akkoord.

Een hernieuwde en grotere subsidiepot betekent ook goed nieuws voor Amsterdamse sportaccommodaties die nog moeten verduurzamen. Vorig jaar vroegen twintig Amsterdamse sportverenigingen subsidie aan voor LED-verlichting en isolatiemateriaal bij de gemeente. Vooral voetbalclubs maakten toen gebruik van de regeling. Veertien clubs vroegen de subsidie aan.