Verbetering jaarrekeningproces gemeente Amsterdam noodzakelijk

De gemeente Amsterdam moet beter verantwoording afleggen over diens financiën. Dat stelt ACAM, de accountant die de jaarrekening van de gemeente controleert. Bij een bedrag van 7 ton zijn fouten gemaakt in de verantwoording. Bij 27,7 miljoen zijn onzekerheden geconstateerd. Als er geen verbetering in het jaarrekeningproces plaatsvindt, kan het Rijk dit geld terugvorderen.

Op 26 april zal de Amsterdamse gemeente diens jaarrekening van 2022 publiceren. Het ACAM heeft daarom aanbevelingen gedaan om het opstellen van deze jaarrekening in goede banen te leiden. Tijdens de commissievergadering afgelopen donderdag werd over deze aanbevelingen gesproken.

Uit de resultaten van het ACAM blijkt dat de gemeente in 2021 niet heeft voldaan aan de verplichtingen die gelden voor de specifieke uitkeringen die zij hebben ontvangen. 

Amsterdam ontvangt ieder jaar zowel een algemene uitkering als specifieke uitkeringen van het Rijk. Een algemene uitkering is vrij besteedbaar. Specifieke uitkeringen bieden de gemeente extra geld om specifiek beleid uit te kunnen voeren. Een voorbeeld hiervan is de uitkering van het Rijk waarmee de gemeente Amsterdam in 2021 het coronasteunpakket voor aanbieders van sport samenstelde.

Afgelopen jaren is een toename te zien in het aantal specifieke uitkeringen. In vier jaar is dit aantal gegroeid van 10 naar 61 uitkeringen. In 2018 ontving de gemeente 670 miljoen euro aan specifieke uitkeringen. Dit bedrag is gestegen tot een inkomstenbron van 1 miljard, vertelt wethouder Hester van Buren in de commissievergadering van afgelopen donderdag. 

De fouten die zijn gemaakt in de verantwoording komen volgens ACAM door een gebrek aan kennis. Die stelt dan ook dat er duidelijk verbetering nodig is. Wanneer deze verbetering niet plaatsvindt kan dit ertoe leiden dat het Rijk de uitkeringen geheel of gedeeltelijk zal terugvorderen.