Stadsdeel Nieuw-West begint een jongerenadviescommissie

In een stap naar meer inspraak voor jongeren begint Nieuw-West rond maart met een jongerenadviescommissie. Jongeren tussen de 12 en 15 jaar kunnen zich van 1 februari tot 1 maart aanmelden. Als zij worden geselecteerd kunnen zij een jaar lang advies geven aan de stadsdeelcommissie over zaken die zij belangrijk achten voor hun buurt: ‘We willen dat jongeren inzien dat ze nooit te jong zijn om mee te doen.’ 

Stadsdeelcommissielid en aanjager van het initiatief, Esther Tienstra, maakte zich tijdens de coronapandemie ernstig zorgen over het welzijn van jongeren in Nieuw-West, die volgens haar extra hard getroffen werden door de maatregelen. GroenLinks Nieuw-West organiseerde een online bijeenkomst voor jongeren om hun ervaringen te horen. Zij vertelden dat ze zich buitengesloten voelden bij genomen beslissingen, terwijl deze besluiten directe gevolgen hadden voor hun leefomgeving en toekomst. Dit vormde de aanleiding voor de oprichting van de jongerenadviescommissie. ‘Het is belangrijk dat er gepraat wordt met jongeren, in plaats van over jongeren,’ vertelt Tienstra. 

Hoe wordt de jongerencommissie gekozen?

‘De aanmeldingsperiode is nog volop bezig. Wanneer dit klaar is, wordt een zo divers mogelijke groep van vijftien jongeren samengesteld door een externe organisatie. We willen dat niet zelf doen, omdat het belangrijk is dat de jongerencommissie onafhankelijk blijft van het stadsdeel. De jongerencommissie moet zich vrij voelen om advies te geven aan ons, zonder enige politieke druk’ 

Welke thema’s zullen besproken worden?

‘Het project staat nog een beetje in de kinderschoenen, omdat we de jongerencommissie willen vormgeven met de jongeren zelf. Er is dus nog niets besloten, maar ik neem aan dat het onder andere zal gaan over onderwijs, veiligheid en inrichting van de openbare ruimte. Dat zijn thema’s die spelen in het leven van jongeren.’ 

Wat is de praktische invulling van dit initiatief?

‘Er zijn al wel gesprekken gevoerd met  jongeren van buurtorganisaties over de praktische uitvoering. Zij vonden het vooral belangrijk om het meedoen zo toegankelijk mogelijk te maken. Kinderen tussen de 12 en 15 hebben natuurlijk school, dus een voorstel was om tussen 6 en 8 uur ‘s avonds af te spreken en dan samen pizza te eten. Dat kan geregeld worden.’

Op welke manier zorgen jullie ervoor dat jongeren kennis van zaken hebben voordat ze advies geven?

‘Kinderen hebben natuurlijk een kennisachterstand ten opzichte van de politiek. Dat willen wij wegwerken door de vergadering van de jongerenadviescommissie in tweeën te splitsen. We starten met een praktische bijeenkomst waar jongeren meer te weten komen over het onderwerp van de maand. Daarna krijgen ze de kans om hun ideeën en meningen met de stadsdeelcommissie te delen. Dat hoeft niet altijd een advies te zijn. Alle input is welkom.’

Hoe verzekert u dat de input van jongeren niet slechts symbolisch is?

‘We moeten wel wat doen aan verwachtingsmanagement. Het is natuurlijk geen gekozen volksvertegenwoordiging, dus zij zullen geen beleid gaan maken. Maar het is wel een initiatief dat uit het stadsdeel Nieuw-West komt, en het is de taak van het stadsdeel om in te spelen op behoeften uit de buurt. We kunnen dat gemakkelijker voor elkaar krijgen via de gemeenteraad.’

In hoeverre heeft de jongerenadviescommissie dan wel invloed?

‘Wij geven de jongerenadviescommissie gevraagd- en ongevraagd adviesrecht. Dat houdt in dat wij een adviesaanvraag bij hen kunnen neerleggen als wij benieuwd zijn hoe de toekomstige generatie ergens over denkt, maar ook dat zij hun mening mogen geven als wij hier niet per se om vragen. Als zij advies indienen, mogen zij aansluiten bij de stadsdeelcommissievergadering om dit toe te lichten. Wij zullen dan voor of tegen stemmen, en als we tegen stemmen heel duidelijk uitleggen waarom we dat doen. Het is voor hen een manier om ervaring op te doen, en te leren hoe een politiek orgaan werkt. Het moet allemaal wel leuk blijven.’

Zijn er plannen om dit initiatief in de toekomst uit te breiden naar andere stadsdelen?

‘Nog niet concreet. Ik weet wel dat er veel interesse is. Maar welke stadsdelen dat zijn houd ik nog even voor me, omdat dat echt nog in een pril stadium is. Het is aan die stadsdelen of ze het inderdaad implementeren en wanneer ze daar mee naar buiten willen komen. Wel ben ik ontzettend trots dat wij dit in Nieuw-West als eerste op poten hebben gezet.’

Jongeren tussen 12 en 15 jaar die interesse hebben, kunnen zich tot 1 maart aanmelden met toestemming van een ouder of verzorger. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Lizl Moeskops, L.Moeskops@amsterdam.nl. Ook voor meer informatie kun je naar haar mailen. Na aanmelding wordt er contact opgenomen over de volgende stappen