D66 Centrum: grachten eerder afsluiten bij vorst

D66 van het stadsdeel Centrum wil dat de gemeente bij vorst het vaarverkeer op de Keizersgracht in Amsterdam eerder verbiedt dan dat nu gebeurt. ‘Het vaarverbod is pas op oudejaarsdag ingesteld. Als dat eerder was gebeurd, was de kans op schaatsen op de grachten groter geweest’, zegt deelraadslid Rick ten Have (D66). Ten Have wil kijken of de IJsnota van de gemeente moet worden aangepast.

Op 30 december, een dag voordat het vaarverbod werd ingesteld, voer een rondvaartboot van Meyer’s Rondvaarten door de Keizersgracht. De boot voer dwars door het ijslaagje heen. Ten Have reageerde boos op de actie van de rondvaartboot. Rob van Hees van Meyer’s Rondvaarten zegt geschrokken te zijn van de commotie, maar weigert de schuld op zich te nemen. ‘Er gold op dat moment nog geen vaarverbod.’

In de huidige IJsnota staat dat de gemeente na vijf dagen strenge tot matige vorst bepaalde grachten kan afsluiten voor vaartuigen. Boten die toch door een afgesloten gracht varen, riskeren 220 euro boete. Op dit moment zijn de Keizersgracht en de drie zijgrachten Leliegracht, Leidsegracht en Reguliersgracht nog afgesloten.

Op oudejaarsdag kondigde de dienst Binnenwaterbeheer van de gemeente Amsterdam (BBA) samen met de organisatie Waternet (van het Waterschap en de gemeente) een vaarverbod af voor de omgeving van de Keizersgracht. ‘We hebben duidelijke borden opgehangen op alle bruggen rond de Keizersgracht en de zijgrachten. Ook hebben we een e-mail gestuurd aan de rondvaartorganisaties in ons bestand’, zegt Bart van Dijk van de BBA. Volgens Van Dijk ging het vaarverbod eerder in dan volgens de IJsnota nodig was geweest. ‘We wilden rekening houden met de wens van het publiek om in de binnenstad te schaatsen. Bovendien is er in deze periode weinig vaarverkeer op de grachten.’

Het vaarverbod is vanwege de weersvoorspellingen op maandag en dinsdag onderbroken. Toch hebben de rondvaartorganisaties die dagen niet door de Keizersgracht gevaren. Van Dijk: ‘De BBA heeft de borden rond de gracht niet verwijderd vanwege een gebrek aan mankracht door ziekte en de feestdagen.’