Maandag uitspraak over toekomst De Theatercompagnie

Aanstaande maandag doet een onafhankelijke bezwaarcommissie uitspraak over de toekomst van De Theatercompagnie. De commissie bepaalt dan of het besluit van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten (NFPK) om geen subsidie meer toe te kennen aan het Amsterdamse theatergezelschap volgens de regels is genomen. ‘De Theatercompagnie bevindt zich dan wel in een comateuze situatie, overleden is zij nog niet,’ verklaart Hans Brouwer, directeur van het gezelschap.

Vanaf begin dit jaar leek Amsterdam een prominent theatergezelschap armer te zijn. De ruim tweehonderd geplande voorstellingen van De Theatercompagnie voor 55.250 verwachte toeschouwers zijn geschrapt. De contracten van alle twintig medewerkers van De Theatercompagnie zijn per 31 december 2008 ontbonden, bevestigt Brouwer. De directie is opnieuw aangenomen om het gebruik van het Compagnietheater te waarborgen. Op deze manier probeert het gezelschap het pand in haar bezit te houden totdat toekomst van De Theatercompagnie duidelijk is. Volgens de Theatercompagnie is zowel het IDFA als iTs Festival geïnteresseerd in het huren van het pand.

Nederland heeft vanaf dit jaar een nieuw subsidiestelsel voor kunstinstellingen. In voorgaande jaren ontving De Theatercompagnie in het kader van de Cultuurnota subsidie als instelling die een vaste functie vervult. Nu kon zij haar aanvraag enkel indienen bij het Rijksfonds NFPK. Volgens Brouwer wees de NFPK de subsidieaanvraag van ruim 2,6 miljoen af omdat de nieuwe regelgeving geen plek biedt aan een tweede toneelvereniging in Amsterdam. Hij vervolgt: ‘De Theatercompagnie zou teveel op de Toneelgroep Amsterdam lijken. De stopzetting van subsidie kan de NFPK niet artistiek onderbouwen.’

Volgens de NFPK is ‘de toegevoegde waarde van De Theatercompagnie in het theaterlandschap te gering is om het gezelschap nog langer structurele ondersteuning te bieden’. Op zijn website verklaart het fonds dat ‘een groot verloop van (onder andere artistieke) medewerkers zonder noemenswaardige opvolgers, heeft geleid tot verschraling en vervlakking van het artistieke profiel.’ De NFPK wacht de uitspraak van de bezwaarcommissie af.

Het fonds zegt niet overrompeld te zijn door het aantal bezwaren dat is ingediend na de subsidieverdeling. ‘Er zijn uiteindelijk 44 bezwaren overgebleven bij 290 oorspronkelijke subsidieaanvragen. Dat valt ons mee, zeker wanneer je uitgaat van de invoering van een nieuw subsidiesysteem dit jaar.’ Tot nu toe heeft de bezwaarcommissie twee bezwaren gegrond verklaard. Dit leidde overigens niet tot een wijziging van het besluit van de NFPK. Brouwer sluit niet uit alsnog naar de rechter te stappen wanneer het besluit van de bezwaarcommissie in het nadeel van De Theatercompagnie uitvalt.