De Zuidas in 2025

Wat voor toekomst gaat de Zuidas tegemoet? Stichting Amsterdam Bright City gaf wetenschappers en zakenmensen de opdracht zich hier een beeld van te vormen. In juni presenteren ze hun droom- en schrikbeelden.

futureAMSTERDAM, 20 feb. Stichting Amsterdam Bright City moet de Zuidas op een hoger plan tillen. Vanaf 1 april betrekt de stichting haar nieuwe onderkomen op de onderste twee etages van het Vinoly gebouw aan het Gustav Mahlerplein, onder Boekel de Nerée advocaten. Het moet een inspirerende ontmoetingsplaats worden voor ondernemers, expats, studenten, wetenschappers en creatieve talenten die wonen, werken of studeren aan de Zuidas. De stichting is een gezamenlijk initiatief van ABN AMRO en de Vrije Universiteit en wordt gesteund door onder meer ING, Nuon, KPMG en IBM.

De opening van het nieuwe ontmoetingscentrum wordt kracht bijgezet met een groot en pretentieus congres. Onder de noemer Cosmopolis 2025 laten Amsterdam Bright City en haar partners hun ideeën de vrije loop gaan over wat er nodig is om de Zuidas tot een echte stad te maken in 2025. Onderzoekers van de Vrije Universiteit zijn gekoppeld aan mensen uit het bedrijfsleven. In duo’s zullen zij hun visie geven op een van de zestien thema’s, variërend van mobiliteit en infrastructuur tot vertrouwen en integriteit. Op 4 juni worden de plannen gepresenteerd in aanwezigheid van burgemeester Job Cohen.

Antropoloog en docent aan de Vrije Universiteit Françoise Companjen neemt samen met een ING’er multiculturaliteit en diversiteit op de Zuidas voor haar rekening. ‘Het zijn belangrijke thema’s. Je stuit al snel op een spanningsveld tussen de wensen van de gemeente en van de investeerders. De gemeente wil de Zuidas diverser maken door ook minder vermogende mensen op de Zuidas te huisvesten. Investeerders zien de Zuidas liever verder ontwikkelen tot een eliteplek. Ze zouden het een hele prestatie vinden als ze Chanel naar de Zuidas konden halen.’ Cohen heeft al voorwaarden op tafel gelegd waarin een quotum voor sociale huurwoningen is vastgelegd.

‘Diversiteit is ook belangrijk om buitenlandse expats aan je te binden.’ Volgens Companjen vinden zij het belangrijk om op een energieke, multiculturele plek te wonen. Hetzelfde geldt voor de creatieve klasse. ‘Die willen best komen, maar dan moet er wel een Ethiopiër op de hoek zitten.’