Nieuwe Partij 1 gelooft in de 'Dutch Dream'

Yesim Candan
Yesim Candan

Amsterdam – Partij 1 is een nieuwe landelijke politieke partij die in 2011 wil deelnemen aan de Tweede Kamer verkiezingen. De partij combineert ondernemerschap met idealisme en werd gisteren gelanceerd tijdens de Big Improvement Day in de Rai in Amsterdam.

Initiatiefnemer Yesim Candan (34) hekelt de angst en negativiteit die volgens haar de politiek en het publieke debat beheerst. Ze pleit voor een positieve benadering van maatschappelijke problemen. Het verbinden van mensen is een van de speerpunten van de partij. “We moeten het niet steeds over integratieproblemen hebben maar in plaats daarvan culturele diversiteit als een kans zien”, zegt Candan die opgroeide in Rotterdam met Turkse ouders.

Een ander speerpunt is een duurzame economie waarin natuur, milieu en eerlijke handel centraal staan. “Mensen in Nederland worden steeds kritischer en zijn bereid te kiezen voor eerlijke producten, ook als ze daar meer voor moeten betalen”, aldus Candan.

Partij 1 is geen voorstander van een uitgebreide verzorgingsstaat. “We willen de burgers stimuleren om hun mogelijkheden te benutten. We geloven in de Dutch Dream want iedereen in Nederland heeft kansen om zich te ontwikkelen. Teveel sociale voorzieningen zorgen voor passiviteit.” Ondernemerschap moet volgens de partij daarom meer gestimuleerd worden en dat moet al beginnen in het basisonderwijs.

De partij bestaat vooralsnog uit twintig ambassadeurs met diverse achtergronden die op vrijwillige basis advies en ondersteuning geven. Nu gaan ze op zoek naar actieve leiders en leden die het partijprogramma verder vorm moeten gaan geven. Over een half jaar wordt bekeken of er voldoende animo voor de partij is om deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen. De lijsttrekker wordt ook dan pas bekend gemaakt. Candan zal die functie in ieder geval niet op zich nemen. Zij wil liever “een verbindende rol blijven spelen bij de verdere ontwikkeling van de partij”.

Candan hield gisteren een korte toespraak op de Big Improvement Day. Een jaarlijks terugkerend evenement waar ambtenaren en mensen uit het bedrijfsleven ideeën uitwisselen over verbeteringen in de Nederlandse samenleving.

Reacties zijn gesloten