Heropening jongerencentrum De Clutch vertraagd

Image by: Chantal Groothengel
Image by: Chantal Groothengel

Amsterdam – De officiële opening van jongerencentrum De Clutch in de Czaar Peterbuurt vindt plaats in de tweede helft van februari. De heropening is vertraagd door het faillissement van de welzijnstak van Stichting IJsterk Beheer op 6 november, zegt Ivo Mouwen, teamleider jongerenwerk bij IJsterk.

De verbouwing van het jongerencentrum ging afgelopen zomer van start en had in november afgerond moeten zijn. De werkzaamheden lagen door het faillissement echter ruim twee maanden stil.

“Op dit moment vinden er in De Clutch beperkt activiteiten plaats,” vertelt Mouwen. “Daardoor is er sprake van een toename van overlast door jongeren in de buurt.” Het stadsdeel Centrum bevestigt dit.

Toen Stichting Welzijn IJsterk failliet ging, moesten de subsidies voor de verbouwing worden ingeleverd. Op 9 november vond de doorstart plaats, maar pas medio december werd het geld weer vrijgegeven. Stadsdeel Centrum laat weten dat het geld direct na de doorstart beschikbaar is gesteld, maar door reorganisaties binnen IJsterk is blijven hangen.

Op 29 januari vindt een bijeenkomst voor de buurtbewoners plaats, waarin wordt gepraat over de toekomst van De Clutch. De nadruk zal voortaan liggen op talentontwikkeling, met onder andere sportactiviteiten en huiswerkbegeleiding. “Er is steeds minder geld voor laagdrempelige inloop en opvang,” aldus Mouwen.