Gehandicaptenafdeling Sinaï Centrum in Amstelveen onder toezicht

4004791663_0d10fc20ae

De afdeling voor verstandelijk gehandicapten van het Sinaï Centrum aan de Maccabiadelaan in Amstelveen is door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder verscherpt toezicht gesteld. Op de afdeling voor verstandelijk gehandicapten zijn onder meer de zorg voor individuele patiënten en de veiligheid onder de maat. Ook het met stellen van diagnoses gaat te vaak iets mis. Dit blijkt uit een rapport dat de Inspectie op 27 januari jl. bekend heeft gemaakt.

Op de afdeling aan de Maccabiadelaan wonen en werken 36 verstandelijk gehandicapten met uiteenlopende klachten. Volgens de Inspectie zijn de problemen op de afdeling vooral te wijten aan het gebrek aan leiding. Het management is te veel op afstand waardoor de teams van verpleegkundigen zelf toezien op de uitvoering van afspraken, aldus de Inspectie. Uit het rapport blijkt dat de Inspectie tot deze conclusies komt door onder meer klachten van de patiënten zelf.

De gehandicaptenafdeling van het Sinaï Centrum moet voor 1 februari een plan van aanpak toesturen aan de Inspectie. In dit plan dienen verbeterplannen te worden opgenomen die direct uitgevoerd kunnen worden. In juli beslist de Inspectie of de afdeling onder verscherpt toezicht blijft en voor hoe lang. Mocht de Inspectie concluderen dat het verscherpte toezicht onvoldoende helpt, dan kan zij een aanwijzing of bevel opleggen aan het Sinaï Centrum.

Begin december 2009 uitte de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer,  kritiek op het toezicht van de Inspectie op de zorg voor verstandelijk gehandicapten. De ombudsman stelde toen in een aanbeveling aan minister Klink dat de Inspectie vaker zou moeten luisteren naar de klachten van patiënten zelf.

Reblog this post [with Zemanta]