Meerderheid raad voor proef verruiming openingstijden clubs

Nachtburgemeester DJ Isis pleitte gisteren voor raadscommissie AZF voor langere openingstijden in het uitgaansleven / Foto: Alisson Janzen, Flickr.com
Nachtburgemeester DJ Isis pleitte gisteren voor raadscommissie AZF voor langere openingstijden in het uitgaansleven / Foto: Alisson Janzen, Flickr.com

Amsterdam, 14 jan – Deze zomer zal Amsterdam waarschijnlijk gaan proefdraaien met verruimde openingstijden in het uitgaansleven. Een meerderheid van de raadscommissie  Algemene Zaken & Financiën sprak zich hier donderdagavond tijdens de vergadering positief over uit. Onderwerp van de vergadering was het initiatiefvoorstel van D66, Partij voor de Dieren en Red Amsterdam over het vrijgeven van horecaopeningstijden.

Voor dat initiatiefvoorstel was door coalitieverplichtingen van VVD en GroenLinks geen meerderheid, maar die twee partijen spraken als alternatief wel de wens uit om tegen de zomer in elk geval op proef verruimde openingstijden in te kunnen voeren.

GroenLinks en de VVD verschillen alleen van mening welke plekken zich hiervoor het beste zouden lenen. VVD-raadslid Robert Flos noemde het Rembrandtplein en Leidseplein, “omdat dat nu eenmaal uitgaansgebieden zijn.” Marco de Goede van GroenLinks vond dat het om geïsoleerde plaatsen buiten het centrum moest gaan, zoals Club Trouw, om eventuele overlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

D66-raadslid en initiatiefnemer Jan Paternotte wil de stad met de verruimde openingstijden “bruisender” maken. De huidige beperkende regelgeving past volgens hem niet bij het wereldse imago dat hij Amsterdam wil laten nastreven. Na afloop van de vergadering toonde hij zich tevreden met het resultaat. Dat de VVD of GroenLinks zich nog niet over zijn voorstel konden uitspreken vond hij begrijpelijk. “Ik hoop alleen dat iemand de VVD aan zijn verkiezingsbeloftes gaat herinneren”. In het programma-akkoord beloofde de coalitie de openingstijden per horecagelegenheid te beoordelen. In april zal de gemeente over Paternotte’s voorstel een beslissing nemen.

Overlast was voor enkele bewonersverenigingen reden om zich op de vergadering uit te spreken tegen het voorstel en tegen een eventuele proef. Volgens VVD-raadslid Flos leidt verruiming van de openingstijden tot spreiding van drukte op straat, en daarmee tot minder overlast. De bewoners vinden dit onzin. Namens bewonersvereniging Leidse in Last riep Kid de Winter de gemeenteraad op het volk te vertegenwoordigen, tegen “pis en kots in onze brievenbussen en portieken.” Ook de PvdA zag in de woorden van fractievoorzitter Frank de Wolf weinig voordeel in het aanpassen van de regelgeving.

Nachtburgemeester DJ Isis van der Wel sprak zich uit tegen de vertrutting van Amsterdam: “Zo werd Studio80, nota bene aan het Rembrandtplein, onlangs beboet omdat ze tien minuten langer openbleven. Dat is toch nergens voor nodig?” Haar collega Eberhard van der Laan liet weten dat hij zich over het voorstel zou buigen, en dat de gemeente in april tot een weloverwogen beslissing zou komen.

Enhanced by Zemanta