Geen kiezersbedrog van de PVV

De PVV zal vóór de Provinciale Statenverkiezingen niet bekend maken wie haar fractievoorzitter voor de Eerste Kamer zal worden. Is dat ondemocratisch? Eigenlijk is er niet zoveel aan de hand.

Hero Brinkman: "De PVV wil het graag spannend houden." foto: pietplaat (Flickr)
Hero Brinkman: "De PVV wil het graag spannend houden." foto: pietplaat (Flickr)

 “De PVV wil het graag spannend houden”, verklaart Tweede Kamerlid Hero Brinkman (PVV) maandagavond tijdens een debat tussen de fractievoorzitters van de Eerste Kamer in de Amsterdamse studentensociëteit L.A.N.X.

De fractievoorzitters van D66, SP, PvdA en GroenLinks reageerden uiterst verontwaardigd. “De kiezer moet toch weten wie er straks namens de PVV in de Eerste Kamer komen? Ik vind dit onbegrijpelijk”, aldus Tof Thissen (GroenLinks). Hij doelt hiermee op het feit dat leden van de Provinciale Staten de Eerste Kamerleden kiezen.

Wettelijk gezien doet de PVV helemaal niets verkeerd, laat Heleen Hörmann van het nationaal verkiezingsorgaan de Kiesraad weten. “Een partij hoeft pas op 19 april haar kandidatenlijst voor de Eerste Kamer aan ons te geven.”

Formeel-democratisch is het afkeurenswaardig, stelt docent politicologie aan de UvA Philip van Praag. “Maar in de praktijk is er geen verschil met andere partijen. Kiezers weten meestal niet eens op wie ze stemmen voor de Provinciale Staten, laat staan wie de Eerste Kamerkandidaten van de partij zijn.”

Van Praag denkt dat het nooit eerder is voorgekomen dat een partij de fractievoorzitter niet bekendmaakte. Voor de PVV is het wel begrijpelijk, zegt hij. “Naast de kopstukken Wilders, Brinkman en Fritsma willen ze zo min mogelijk anderen naar voren schuiven. Die moeten dan ook verschijnen bij debatten. Bovendien loopt de PVV het risico dat de media gelijk gaan graven in hun verleden.”

De PVV was niet bereikbaar voor commentaar.

Enhanced by Zemanta