Afkomst speelt voor allochtone politici in Amsterdam geen rol

Amsterdam, 2 feb – Etnische afkomst speelt geen rol voor allochtone raadsleden in Amsterdam. Dit blijkt uit het proefschrift ‘Ethnic minorities in local politics’ waar Laure Michon, politicologe aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), vandaag op promoveert.

Peggy Burke, gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam en van Surinaamse afkomst.
Peggy Burke, gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam en van Surinaamse afkomst.

De centrale vraag in het onderzoek is welke rol etnische afkomst speelt in de lokale politiek van Amsterdam. Uit gesprekken met Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse en Surinaamse raadsleden van verschillende partijen blijkt dat de meerderheid helemaal niet bezig is met hun eigen afkomst. Slechts 25 procent geeft aan, naast de partij en de gehele bevolking, een specifieke groep te vertegenwoordigen. Maar dit gaat bij de meerderheid om een bepaalde inkomensgroep, niet om etniciteit.

Michon maakte gebruik van eerdere interviews met 23 raadsleden over dit onderwerp uit de periode 1990-1994. Tussen 2006 en 2008 heeft ze 16 raadsleden uit deze groep opnieuw geïnterviewd en daarnaast 15 nieuwe, zittende (deel)raadsleden. Zij selecteerde hen uit alle 83 allochtone raadsleden die Amsterdam in deze periode telde.

Dat etniciteit geen rol speelt voor allochtone raadsleden in Amsterdam had Michon niet direct verwacht. “Via de media hoor je dat er allochtone politici zijn die opkomen voor hun eigen groep, zoals Tara Singh Varma van GroenLinks. Zij was erg begaan met het lot van migranten en profileerde zich daar ook mee.”

Maar volgens Michon benadrukt de media vooral wat deze politici anders maakt en gaan ze voorbij aan de overeenkomsten tussen allochtone en autochtone raadsleden. “Er is er een grote groep allochtone raadsleden die lijkt op de zittende autochtone raadsleden. Een elitegroep. Zij hebben net als deze autochtone raadsleden bepaalde kenmerken, zoals een hoge opleiding of een actief maatschappelijk leven.”

Nel van Dijk, directeur van het Huis voor Democratie en Rechtsstaat – een organisatie die onderzoek doet naar de vertegenwoordiging van allochtonen in de politiek – is niet verbaasd over de uitkomsten van Michon’s onderzoek. Wel deelt ze haar mening over de ‘allochtonenelite’ die in de politiek zit. “Politieke partijen zoeken bij voorkeur naar mensen die ze al langer kennen. Dat zijn de allochtonen die er qua inkomen en opleiding beter voorstaan.”

Peggy Burke, gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam, is een van de geïnterviewden. “Ik kan met mijn portefeuille zorg en sport moeilijk zeggen dat ik alleen maar aandacht ga besteden aan de Surinaamse gemeenschap. Dan had ik naar Suriname moeten verhuizen. Je zit in de raad omdat je wilt dat alle Amsterdammers gebruik kunnen maken van sportvoorzieningen.”