Bewoners Westerpark bezorgd over luchtkwaliteit

Bewoners van Westerpark zijn zo ongerust over de luchtvervuiling in hun buurt dat ze het initiatief genomen hebben daar iets aan te doen. Op 15 en 16 januari organiseren drie verontruste bewoners informatiebijeenkomsten over luchtvervuiling in Amsterdam West. Op de eerste bijeenkomst bleek dat de zorgen van de bewoners gegrond zijn. “Op de Haarlemmerweg is de hoeveelheid stikstofdioxide soms vier keer hoger dan de Europese norm toestaat”, meldde Milieudefensie medewerker Ivo Stumpe.

Drukke wegen als de Haarlemmerweg veroorzaken veel luchtvervuiling (Foto: Flickr)
Drukke wegen als de Haarlemmerweg veroorzaken veel luchtvervuiling. (Foto: flickr)
Drie bewoners uit de Staatsliedenbuurt, Spaarndammerbuurt en de Zeeheldenbuurt in West organiseren de informatieavonden. Buurtbewoners krijgen voorlichting over luchtverontreiniging in de buurt. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de gezondheidsgevolgen van vieze lucht, vindt Lia Beetstra, een van de organisatoren. “Je kiest er niet voor om vervuilde lucht in te ademen.”

Op de eerste avond in buurtcentrum De Horizon op het Zaandammerplein kwamen ruim dertig buurtbewoners af. Stumpe sprak op uitnodiging van de organisatoren namens Milieudefensie, een milieuorganisatie gesubsidieerd door de overheid. Hij ging daarbij vooral in op de slechte invloed van verkeer op de luchtkwaliteit. Stumpe: “Mensen die aan een drukke weg zoals de Haarlemmerweg wonen, hebben gemiddeld een kortere levensduur.”

Stumpe liet de gegevens zien van een meetstation op de Haarlemmerweg. Daaruit blijkt dat de afgelopen maand bijna twee keer per week 120 microgram stikstofdioxide per kubieke meter in de lucht is aangetroffen. Stumpe: “Dat is drie keer zoveel als de Europese norm.” Op 11 januari meette het station zelfs een concentratie van vier keer de toegestane hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht. Blootstelling aan stikstofdioxide kan volgens het Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu (RIVM) longaandoeningen veroorzaken of verergeren.

‘Luchtkwaliteit kan beter’
De woordvoerder van Dirk de Jager (GroenLinks), wethouder milieu van stadsdeel West laat weten dat de luchtkwaliteit in West over het algemeen aan de Europese normen voldoet. “Maar het is bij ons bekend dat de luchtkwaliteit beter kan, vooral langs de drukke wegen in West.”

Het stadsdeel doet volgens de woordvoerder veel om de luchtkwaliteit te verbeteren. Alternatieven voor de auto zoals de elektrische fiets en openbaar vervoer worden gestimuleerd. Ook werkt het stadsdeel aan het duurzamer maken van de veegwagens en vuilophaalwagens.

Te vrijblijvend
Stumpe vindt deze maatregelen onvoldoende. “Er moeten maatregelen komen die voor iedereen gelden. Mensen stimuleren om het openbaar vervoer te gebruiken is te vrijblijvend.” De Milieudefensie medewerker is voorstander van een milieuzone, waarbij auto’s zonder roetfilter de stad niet meer in mogen. “Dat is binnen de huidige wetgeving mogelijk. Maar een paar procent van de auto’s rijdt zonder roetfilter, en die zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de vervuiling.”

De helft van de aanwezige bewoners liet aan het eind van de avond weten zich actief te willen inzetten tegen de luchtvervuiling in de buurt. Over drie weken komen deze bewoners samen om een actieplan te bedenken.