Met klachten over school naar de Ombudsman

Leerlingen en ouders moeten vaker gebruik maken van het Klachtrecht. Dat zegt de Gemeentelijke Ombudsman Ulco van de Pol naar aanleiding van de pilotsamenwerking die hij in 2012 met het Calvijn met Juniorcollege is aangegaan. Het Klachtrecht is het recht om bij een conflict bemiddeling van een onafhankelijke partij te vragen.

In de pilotsamenwerking, die in 2012 begonnen is, is geprobeerd om het bewustzijn van leerlingen, ouders en leraren over het Klachtrecht op het Calvijn met Juniorcollege te vergroten. Tijdens een Raadsvergadering op woensdag 16 januari presenteerde Van de Pol met een film hoe de pilot tot nu toe verloopt. Van de Pol en het college zijn enthousiast. “Het Klachtrecht op scholen bestaat eigenlijk alleen op papier. Wij proberen het een logisch onderdeel van de school te maken. Als het niet lukt om een conflict in de school zelf op te lossen, kan de Gemeentelijk Ombudsman worden ingeschakeld.”

Klaslokaal (Bron: Flickr)
Klaslokaal (Bron: Flickr)

Goedkoper
Van de Pol weet niet hoe veel geld de uitbreiding van het project zal kosten. “Maar”, zegt hij, “Dit is goedkoper dan het schoolveiligheidsteam dat de gemeente nu voor het Huygens College moet inschakelen.”

Raadsleden Van de Pligt (SP) en Ulichki (Groenlinks) spraken tijdens de vergadering hun bewondering voor de pilot uit. Ook wethouder Hilhorst reageerde positief en sloot een uitbreiding van de pilot niet uit. Dertig januari bespreekt hij de mogelijkheden om het project voort te zetten met de Ombudsman.