Veiligheidscontrole op middelbare scholen populair

De veiligheidscontrole op middelbare scholen die door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) wordt aangeboden, wint aan populariteit. Zesentwintig middelbare scholen in Amsterdam hebben zich aangemeld voor het toetsmoment dat dit voorjaar plaatsvindt. Vorig jaar waren dat er zeventien. De DMO zegt de stijging van het aantal aanmeldingen niet te kunnen verklaren.

Op het IJburg College vond gistermiddag een informatiebijeenkomst plaats met een tiental schoolvertegenwoordigers. Medewerkers van het DMO Traject Schoolveiligheid gaven uitleg over de audit, het toetsmoment. Onder de aanwezigen waren medewerkers van het St. Nicolaas Lyceum, het Fons Vitae Lyceum en het Cosmicus College.

Zesentwintig middelbare scholen hebben zich aangemeld voor de veiligheidscheck (Foto: Barbro Uppsala)
Zesentwintig middelbare scholen hebben zich aangemeld voor de veiligheidscheck (Foto: Barbro Uppsala)

Ron Zandvliet van Bureau Leerplicht (via de DMO): “We geven scholen jaarlijks de kans hun zorg- en veiligheidsvoorschriften te laten testen. In die voorschriften staan bijvoorbeeld de contactgegevens van de schoolcoördinatoren die geraadpleegd moeten worden bij calamiteiten, zoals wanneer een leerling onwel wordt. Een punt op de daarvoor opgestelde checklist is het controleren van de contactgegevens. Zijn ze nog wel up-to-date? Ook controleren we of iedereen op de hoogte is van de exacte regels. Weet de schoolleiding wat het beleid is bij diefstal? Doet de school dan aangifte of niet? Op die manier houden we de scholen een spiegel voor.”

Tonny Holtrust, rector van het Fons Vitae Lyceum, is blij met de veiligheidscheck. “Zoals op elke school doen zich ook bij ons wel eens incidenten voor. Een uit de hand gelopen ruzie tussen een paar jongetjes bijvoorbeeld, en er wordt wel eens wat ontvreemd. Laatst was dat een jas. We onderhouden nauw contact met de buurtregisseur maar willen ook op de hoogte zijn van de normen waaraan we zelf moeten voldoen. We profileren ons graag als veilige school.”

Eén van de schoolvertegenwoordigers – die anoniem wil blijven – deelt deze mening niet. Zijn school neemt dan wel deel aan het veiligheidstraject, erg zinvol vond hij de middag niet. “Er werd een aantal basisdingen uitgelegd: wat wel en niet mag. Dat weten wij als school natuurlijk wel. Het komt wat bemoeizuchtig over.”

De DMO werkt samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Deze organisatie heeft de checklist met veiligheidseisen opgesteld en voert de controles uit. Het NJi geeft de resultaten vervolgens door aan de DMO die met de scholen bespreekt wat er verbeterd moet worden. Scholen zijn niet verplicht mee te doen aan de veiligheidsaudit.