Hoger beroep tegen sloopplannen Piggelmeewoningen

Bewoners van de Piggelmeewoningen aan het Leeuwendalerspad en de Hofwijckstraat in Amsterdam-West gaan in hoger beroep tegen het stadsdeel. De ‘Piggelmees’ willen dat de sloop- en nieuwbouwplannen voor de wijk van tafel verdwijnen. “Die sloop betekent een verminking van de buurt.”

Foto: Stan Steegeling
Foto: Stan Steegeling
De bewonerscommissie van de Piggelmeewoningen klopt aan bij de Raad van State om huizen te behoeden voor de sloop. Het is één van de laatste stappen die de commissie kan ondernemen voor behoud van de 54 kleine, lage woningen uit de jaren ‘40. Eerder richtte de bewonerscommissie een Facebookpagina op om aandacht te vragen voor de plannen. Henk van Veen, voorzitter van de bewonerscommissie: “In hoger beroep zien we zeker een glimp van een succesvolle uitkomst. Dat is goed, want naast het feit dat de bewoners moeten verhuizen, hebben de woningen architectonische waarde.”

In hoger beroep kijkt de Raad van State naar het verloop van de gemeentelijke procedure en de inspraakmogelijkheid voor buurtbewoners. Volgens Van Veen was vooral dat laatste onder de maat. “Het stadsdeel veegt de input van bewoners tijdens het gehele proces van tafel. En dat terwijl een meerderheid van de betrokkenen tegen de sloopplannen is.” De Raad doet binnen een half jaar uitspraak.

Met de plannen wil het stadsdeel de wijk Bosleeuw-Midden vernieuwen. Waar de Piggelmeewoningen uit de jaren ’40 klein en verouderd zouden zijn, moet de nieuwbouw ruimte bieden aan pakweg twintig gezinnen. Dat betekent dat de huidige bewoners van de Piggelmeewoningen plaats moeten maken. In 2014 wil het stadsdeel de planontwikkeling voor de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden voortzetten. Dat blijkt uit de begroting van West.

In september vorig jaar pleitten de SP-fractie en De Groenen in een motie voor behoud van de huizen, zo schrijft het stadsdeel in een persbericht. Die motie kreeg geen steun van de overige partijen en werd afgewezen.