Forse stijging inschrijvingen eerstejaars UvA

Amsterdam – Het totaal aantal bachelorinschrijvingen aan de Universiteit van Amsterdam is ten opzichte van vorig studiejaar met 17 procent gestegen. In de bachelorfase stroomden afgelopen jaar 6.238 nieuwe studenten in. Dat zijn 884 meer studenten dan een jaar eerder.

Eerder deze week maakte de Vereniging van Universiteiten (VSNU) de definitieve studentenaantallen van alle Nederlandse universiteiten bekend. Ook landelijk is een stijging te zien. Het totaal aantal aanmeldingen van nieuwe eerstejaarsstudenten in de bacheloropleidingen is dit jaar 45.377. Daarmee is de instroom ten opzichte van 2012 met 7 procent gestegen.

De stijging is volgens de VSNU te verklaren door de voorgenomen plannen rond het sociaal leenstelsel. Dit zou betekenen dat studenten die een jaar later met hun studie beginnen, geen basisbeurs meer ontvangen. De invoering van het wetsvoorstel is inmiddels uitgesteld. Het is onbekend voor hoelang.