Damherten nog een half jaar veilig

Actieve jacht op de damherten in het Amsterdams Waterleidinggebied wordt vooralsnog niet ingezet. Dat werd donderdagmiddag duidelijk in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Amsterdam. De aanpak ‘Reactief Beheer’, die in 2013 van start ging, blijft tot nader order gehandhaafd. Dit betekent dat damherten mogen worden afgeschoten als er door ziekte of ouderdom sprake is van ondraaglijk lijden.

Toename van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (Bron: Gemeente Amsterdam)
Toename van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (Bron: Gemeente Amsterdam)

De populatie damherten in het Amsterdams Waterleidinggebied groeit gestaag. Tijdens de extreem zachte winter van 2013-2014 zijn slechts zeven herten afgeschoten en werden nogmaals zeven herten dood gevonden. “Er was voldoende voedsel in het duin en de meeste herten zijn in goede conditie de winter doorgekomen”, schrijft wethouder Udo Kock (D66, Financiën en Waterbeheer) in een brief aan de gemeenteraad over de stand van zaken rond de damherten. Met de zachte winter van dit jaar daarbij opgeteld wordt verwacht dat de populatie blijft groeien tot 2800 herten begin 2016.

De herten veroorzaken overlast voor de omwonenden van de Waterleidingduinen. Bovendien zorgt de overbegrazing van het gebied voor een bedreiging van de flora en fauna. “De biodiversiteit komt onder druk te staan”, schrijft Kock in zijn brief: sommige planten- en insectensoorten dreigen te verdwijnen als gevolg van het graasgedrag van de damherten.

Kock laat in zijn brief weten dat er wordt gekeken naar manieren om de populatie binnen de perken te houden, en dat ‘Actief Beheer’ (afschieten om de populatie te verkleinen) daarbij niet uitgesloten is.

In de vergadering lieten zowel D66 als de VVD weten niet bij voorbaat een tegenstander te zijn van het actiever bejagen van de damherten. De VVD keurt de jacht uit principe niet af, en Paul Guldemond van D66 zei dat “als maatregelen blijken te falen, er geen reden is om deze niet te herzien”.

PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren zeiden een evaluatie van deze winter af te wachten, voor er verder over de damherten wordt besloten. Deze evaluatie zal over een half jaar aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. Duoraadslid Joyce van Heijningen van Partij van de Dieren benadrukte dat actief bejagen voor haar partij nooit een optie is. “Er zijn nooit te veel dieren”, concludeerde zij.