"Klimaatbeleid moet efficiënter"

Klimaatbeleid blijft een heikel punt binnen de gemeente Amsterdam. Deze week verscheen een initiatief van drie oppositiepartijen die vinden dat de gemeente niet genoeg doet en niet efficiënt te werk gaat.

De gemeentelijke fracties van de PvdA, de Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben in een klimaatinitiatief de gemeente Amsterdam uitgedaagd hun doelen bij te stellen. Het initiatief is opvallend ambitieus: de CO2-uitstoot in de stad moet 55 procent minder, in 2050 moet alle energie in Amsterdam duurzaam worden opgewekt en in 2030 moeten alle gemeentelijke organisaties CO2-uitstoot vrij zijn. In vergelijking: volgens het klimaatbeleid van de gemeente moeten de gemeentelijke organisaties in 2025 naar 45 procent minder uitstoot.

De initiatiefnemers denken dat deze doelen haalbaar zijn met een efficiënter klimaatbeleid. Woordvoerder Marijn Lansbergen (PvdA): “Ons voorstel bevat geen concrete maatregelen. We willen de manier van denken veranderen. In financieel beleid spreken we bijvoorbeeld af dat we geen schulden willen. Dit soort afspraken maken we voortdurend. Met zo’n zelfde werkwijze willen we klimaatdoelen stellen.”

Dubbele agenda’s
Maar hoe realistisch is het voorstel van de drie partijen? IJmert Muilwijk, vice-voorzitter van de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE), schaart zich aan de zijde van de initiatiefnemers. Met efficiënter beleid kunnen de doelen in het initiatief volgens hem zeker gehaald worden. “Er is een groot gat tussen de ambitie die neergelegd wordt en de concrete maatregelen die genomen worden om dit te realiseren”, zegt Muilwijk over het huidige klimaatbeleid van de gemeente. Maar hij is ook kritisch op de initiatiefnemers. “De Partij voor de Dieren doet mee met dit initiatief, maar is op veel plekken tegen windmolens omdat ze bang zijn dat er ganzen tegenaan vliegen.” Deze dubbele agenda’s komen effectief klimaatbeleid niet ten goede. “Aan de ene kant wil men gouden bergen, maar aan de andere kant wil men er geen geld aan besteden, er geen ruimte voor maken, of mensen tegen de benen schoppen door iets te verbieden. Dat zie je constant terug in klimaatbeleid.”

Economische belangen
Liset Meddens, coördinator bij Fossielvrij Nederland, vindt het een mooi initiatief. Ze pleit al langer voor een klimaatbeleid dat over alle portefeuilles gaat, zoals ook in het initiatief wordt bepleit. “Het klimaatplan moet ook een economisch plan worden. We moeten uit dat klimaathoekje. Klimaatbeleid en klimaatverandering hebben grote economische gevolgen.” Meddens noemt als voorbeeld de haven in Amsterdam. “Daar gaan enorme hoeveelheden fossiele brandstof doorheen, dat wordt nog wel eens vergeten. De stad is ongelooflijk afhankelijk van de haven dus de economische belangen zijn groot.” Meddens heeft dit regelmatig aangekaart bij de betreffende wethouders. “We merken bij de wethouder dat de wil er is om er iets aan te doen, maar het ontbreekt aan daden. Bovendien kost het vaak enorm veel geld.”

Lansbergen van de PvdA is in ieder geval positief. “We hebben meerdere bronnen gevonden die ons duidelijk maakten dat de doelen absoluut haalbaar zijn. Het is een kwestie van prioriteiten stellen en geld erop zetten. Ons gevoel is sterk dat het kan.” De gemeente komt voor 16 maart met een bestuurlijke reactie op het initiatief en het wordt op 20 april besproken in de raadscommissievergadering Infrastructuur & Milieu.