Gemengde reacties op ‘taalbijspijkerplan’ Asscher

Image: Marit van Kooij
Image: Marit van Kooij

Amsterdam, 12 jan – De coalitiepartijen VVD en GroenLinks in de Amsterdamse gemeenteraad reageren verdeeld op het plan van Lodewijk Asscher om in de zomervakantie basisschoolleerlingen met een taalachterstand bij te spijkeren.

De wethouder kon aanvankelijk rekenen op veel bijval, onder andere van onderwijsminister Marja van Bijsterveldt (CDA). Lodewijk Asscher lanceerde zijn idee tijdens het kerstreces in een interview met het Parool. Werner Toonk, gemeenteraadslid voor de VVD en woordvoerder onderwijs, is niet te spreken over deze gang van zaken. “Dit doet Asscher wel vaker. Dan roept hij wat in de krant, haalt de voorpagina, maar intussen heeft hij geen concreet plan voor handen. Dit voorstel is niet meer dan een proefballon.”

Pilots

Een woordvoerder van Asscher erkent dat er nog weinig bekend is over de invulling van het plan. Zo weet de wethouder nog niet om hoeveel leerlingen het gaat, welke criteria er aan een ‘taalachterstand’ gesteld worden, hoe het kostenplaatje eruit ziet en welke instantie er uiteindelijk financieel voor gaat opdraaien. “We beginnen in de zomer met een paar pilots om te kijken hoe effectief zo’n zomerschool is. Het is niet haalbaar om dit jaar voor elke leerling met een taalachterstand een cursus te organiseren.”

Bestaande projecten

Gemeenteraadslid Fenna Ulichki van GroenLinks wijst het plan van de wethouder niet bij voorbaat af. Als voorwaarde stelt haar fractie dat de wethouder eerst onderzoekt of de bestaande projecten die taalachterstand onder scholieren tegen moeten gaan volledig uitgeput zijn. “GroenLinks is niet voor het opstapelen van projecten, ook met het oog op de bezuinigingen. Als blijkt dat er een zomerschool specifiek voor taalachterstand nodig is, dan staat GroenLinks daar niet negatief tegenover.”

Dubbel benadeeld

Toonk kan niet zeggen of de VVD gaat meewerken aan het plan. Zijn partij is net als GroenLinks onderdeel van het College en dus een belangrijk politieke partner van de PvdA.  “We moeten goed nadenken of we tonnen willen investeren terwijl we net afgesproken hebben miljoenen te gaan bezuinigen. Bovendien geloof ik niet dat je kinderen binnen twee weken helemaal kan bijspijkeren. Ik ben er ook niet voor om de taalcursus te verplichten. Kinderen met een taalachterstand worden dan dubbel benadeeld: én ze krijgen slecht onderwijs én ze verliezen twee weken van hun schoolvakantie.”

Enhanced by Zemanta