Achterstand vluchtelingenhuisvesting Amsterdam loopt verder op

Vluchtelingen welkom

AMSTERDAM De gemeente Amsterdam heeft in het afgelopen half jaar te weinig vluchtelingen gehuisvest. Volgens de in Den Haag afgesproken verdeling had Amsterdam tot nu toe in totaal aan 1567 voormalige asielzoekers onderdak moeten bieden. Slechts 42 procent van hen kreeg dat. Alleen kijkend naar de afgelopen zes maanden was het resultaat iets beter: de gemeente haalde daarin een percentage huisvestingen van 92 procent van het gestelde doel. Dat blijkt uit cijfers van platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van lokale en landelijke overheden, woningcorporaties en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De achterstand van de gemeente Amsterdam groeide in de afgelopen zes maanden met 55 vluchtelingen tot een totaal van 912 ten opzichte van de doelstelling. Het gaat om vluchtelingen die tijdelijk asiel hebben gekregen en recht hebben op een woning, maar nog in nood- of tijdelijke opvang verblijven. De bezetting van het COA bedroeg op 1 december bijna 50 duizend asielzoekers, waaronder ruim 15 duizend met een verblijfsvergunning.

Amsterdam gaat hiermee in tegen de landelijke trend. Ook op landelijk niveau is er door de groeiende stroom vluchtelingen een achterstand in vluchtelingenhuisvesting, maar daar wordt het tekort kleiner, terwijl het in Amsterdam juist groeit. In de eerste helft van 2016 moet Amsterdam bovendien aan 965 nieuwe vergunninghouders woonruimte bieden.

Volgens een woordvoerster van Vluchtelingenwerk in de regio Amsterdam is de achterstand te wijten aan de Amsterdamse woningmarkt. “Corporaties doen hun uiterste best en de gemeente zoekt alternatieven, maar de markt zit volledig vast. Dat probleem heb je in Delfzijl natuurlijk minder dan in Amsterdam.” Ze benadrukt dat de gemeente iets aan de achterstand moet doen. “De gemeente moet zich bij de provincie verantwoorden, en de achterstand kan daar leiden tot sancties. De provincie kan beslissen vluchtelingen elders te huisvesten, op kosten van Amsterdam.”

Vorige week gaf wethouder Laurens Ivens (Wonen) tegen Het Parool toe dat Amsterdam een spurt moet maken, omdat er geen draaiboek was voor de stroom vluchtelingen. Hij experimenteert met het delen van woningen en probeert vastgoedbedrijven ertoe te bewegen lege kantoren beschikbaar te stellen. In de Riekerhaven wordt een complex voor studenten gebouwd, waarvan de helft voor vluchtelingen zal zijn. Ook stellen Woningcorporaties dit jaar 30 procent van de sociale huurwoningen beschikbaar aan kwetsbaren, waaronder vergunninghouders. Dat moet 950 woningen opleveren. In totaal denkt de gemeente 1600 woningen nodig te hebben in 2016.

De hoofdstad is een van de 29 Nederlandse gemeenten die minder dan 50 procent scoort ten opzichte van het hen toegewezen aantal huisvestingen. De gemeente met de laagste score is Boekel in Noord-Brabant, waar een tiende van het beoogde aantal voormalige asielzoekers een huis heeft gekregen.