Allochtone vmbo’er niet vaker zonder diploma uit onderwijs

Foto: Wiki Commons
Foto: freeimages.com
AMSTERDAM – Amsterdamse leerlingen met niet-westers allochtone achtergrond in het derde en vierde jaar van het vmbo, verlaten het onderwijs even vaak zonder diploma als hun autochtone medescholieren. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de Amsterdamse autochtone vmbo-scholieren die in het schooljaar 2013-2014 in de derde of vierde klas zaten, stond 2,6 procent het jaar erop zonder een diploma op zak bij geen enkele onderwijsinstelling meer ingeschreven. Van de niet-westerse allochtone leerlingen in dezelfde groep verdween 2,4 procent zonder papiertje uit het onderwijs.

Het is niet uit te sluiten dat een deel van deze leerlingen op een later moment weer terugkeert op school om alsnog een diploma te halen. Volgens het CBS kan desondanks een groot deel van de vmbo’ers die zonder diploma van school gaan, worden gekwalificeerd als voortijdig schoolverlater.

Al vanaf het begin van de CBS-metingen in 2003 zijn autochtone en niet-westers allochtone vmbo-scholieren die zonder diploma van school vertrekken in de hoofdstad relatief even sterk vertegenwoordigd. In de tussentijd maakten wel steeds meer kinderen uit beide groepen het vmbo met succes af. Het percentage uitvallers in de klassen drie en vier bedroeg na het schooljaar 2003-2004 onder autochtonen nog 6,7 en onder niet-westerse allochtonen 5,2.

3
Percentage Amsterdamse vmbo 3- en 4-leerlingen dat zonder diploma het onderwijs verlaat. Bron: CBS

Schooltype
Dat er weinig verschil in schooluitval is tussen autochtone en allochtone vmbo’ers, beaamt hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit Maurice Crul, die gespecialiseerd is in onderwijs en diversiteit. “Deze gegevens sluiten aan bij het algemene beeld dat ik heb dat schooluitval vooral te maken heeft met het schooltype waarop de leerling zit.” Er zitten verhoudingsgewijs veel allochtonen op het vmbo, legt Crul uit, maar die zitten daar vaak omdat zij onder hun niveau zijn geplaatst. Daardoor kunnen ze het diploma relatief gemakkelijk halen, en blijft de uitstroom laag.

Van de niet-westers allochtone 3- en 4-vmbo-scholieren, scoren die met Antilliaanse achtergrond het slechtst. Hun uitstroompercentage zonder diploma lag de voorbije tien jaar gemiddeld tussen de 2 en 3 procent hoger dan dat van leerlingen met Turkse, Marokkaanse en Surinaamse achtergrond.