Bij twintig soorten vis weet ook de Europese ambtenaar het niet meer

Het Scheepvaartmuseum tijdens het EU-voorzitterschap. (Foto: gemeente Amsterdam)
Het Scheepvaartmuseum tijdens het EU-voorzitterschap. (Foto: gemeente Amsterdam)
EU-ambtenaren bezoeken tijdens het Nederlands voorzitterschap Amsterdamse scholen. Ze vertellen over hun werk en Europa. Leerlingen stellen vragen. “Meneer, zou u zichzelf beroemd noemen?”

NOORD – In het geschiedenislokaal van klas 2B van de Bredero Mavo is het stil. Een meisje links voorin de klas denkt na en kijkt op een papier dat voor haar op tafel ligt. “Waaruit bestaan uw werkzaamheden?”, leest ze voor. Hugo Keizer (45), field officer bij de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Den Haag, is gehuld in pak met das. Hij vouwt zijn handen. Dan glimlachend: “Dat heb ik aan het begin van de les proberen uit te leggen”. De 21 leerlingen kijken hem wat bedeesd aan. “Maar een groot deel van mijn werkzaamheden richt zich op de vertaling en de publiekscommunicatie.”

Achterin de zaal rekken twee leerlingen zich eens uit. Volgende vraag. Nu een jongen: “Wat is uw opleiding?” Lerares Nadya Molenaar grijpt in. “Dat heeft hij toch ook al gezegd, jongens? Wie heeft er wél opgelet?” “Rechten, in Leiden”, antwoordt een klasgenootje ad rem. “Heel goed”, knikt de docente.

‘Ongeïnteresseerde burgers’
Wie de bezigheden van de Europese Unie moet uitleggen aan mavoleerlingen van twaalf tot zestien jaar en ze wil boeien, kan maar beter met een goed verhaal komen. Het is taaie stof en ook wel saai, vinden veel leerlingen. Maar ook belangrijk, zeggen twintig middelbare scholen uit de omgeving Amsterdam.

Daarom doen die scholen in het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap mee aan het project EU in de Klas. Alle middelbare scholen uit de omgeving Amsterdam werden door de gemeente uitgenodigd, de Bredero Mavo is een van de scholen die reageerde op het aanbod. Zo’n twintig UvA-studenten geven in tweetallen les, waarna een week later bezoek van een ambtenaar volgt.

Het doel is niet alleen te informeren, maar ook om discussie aan te zwengelen, zegt Karin van Leeuwen. Zij is als docent Europese Studies aan de UvA betrokken bij het project. Met de twintig scholen bereikt EU in de Klas maar een fractie van het totaal aantal leerlingen. Veel groter kon het project ook niet worden, het is vaak al moeilijk genoeg om ambtenaren te regelen. Desalniettemin is het volgens Van Leeuwen een nuttig project. “De EU is onderdeel van het centraal examen, maar komt amper in de gewone lesstof naar voren. Zo kweek je ongeïnteresseerde burgers.”

De Bredero Mavo maakt er daarom een weekproject van. Na een gezamenlijke start zijn klassen 2B en 1C bij verschillende vakken aan de slag geweest met de EU. “Bij economie ging het over in- en uitvoer, bij biologie over het milieu, een ander project ging over wereldburgerschap”, zegt lerares Economie Stéphanie Jansen.

Kinderen tijdens de lancering van EU in de klas, vorig jaar. (Foto: Gemeente Amsterdam)
Kinderen tijdens de lancering van EU in de klas, vorig jaar. (Foto: Gemeente Amsterdam)
‘The EU is not competent’
Ambtenaar Keizer is woensdag te gast om het project af te sluiten. Eerst in klas 2B, waar weinig discussie is. Een uur later volgt brugklas 1C, waar zijn komst meer indruk maakt. De leerlingen vragen maar raak tijdens de vijftig minuten durende les. “Heeft Nederland weleens een wet overtreden?” volgt op “zou u zichzelf beroemd noemen?”

“Duurde het lang voor u alles begreep?”, vraagt een jongen dan. “Ja, en niet alleen de talen”, antwoordt Keizer. “Als we het hebben over twintig verschillende soorten vis in de Noordzee, snap ik er nog steeds niets van.”

“En wat is dan uw meest gebruikte zin in een andere taal?”, vraagt een klasgenoot. Keizer denkt even na. “The EU is not competent”, zegt hij. “Heel veel mensen vragen: waarom regelt de EU dit of dat niet? Maar we kunnen niet alles regelen. Dat is een bevoegdheid van bijvoorbeeld Nederland of de stad Amsterdam.”

“Dus ook vluchtelingen?”, vraagt een jongen vooraan. “Ja”, antwoordt Keizer. “Soms wil je wel helpen, maar kan dat maar in beperkte mate.”

Dan wordt de ambtenaar onderbroken. Het is tijd voor een foto op de trap naast het lokaal. Dat wil de gemeente graag. Met een gigantische EU-Amsterdamvlag op de achtergrond poseren de leerlingen en Keizer.

Bij terugkomst in het lokaal is er nog tijd voor één vraag. “Komt er een oplossing voor het vluchtelingenprobleem?”, wil een jongen op de eerste rij weten.

“Ja”, zegt Keizer. “Vroeg of laat wel, denk ik”. De bel rinkelt. Sommige leerlingen pakken hun tassen al. “Maar dan moet iedereen inzien dat we moeten samenwerken”, vervolgt Keizer. Hij is nog niet uitgesproken of de leerlingen vliegen het lokaal uit. Op naar de volgende les.