Meer woninginbraken in Amsterdam, maar minder in wintermaanden

In Amsterdam zijn in 2017 meer woninginbraken geweest dan in het jaar ervoor. Het aantal inbraken in Amsterdam, Diemen, Amstelveen en Uithoorn steeg met 7 procent van 4.920 naar 5.263. Dat zegt de politie Amsterdam-Amstelland tegen NAP Nieuws.

Een directe verklaring voor de stijging heeft de politie niet. Woordvoerder Leo Dortland laat weten dat dat momenteel onderzocht wordt. De politie heeft geen signalen dat een grote bende inbrekers actief is in de stad. Wel steeg het aantal aanhoudingen van 343 naar 362, een stijging van 5,5 procent.

Vooral in de wintermaanden ziet de politie een piek. ‘Maar in 2017 was het aantal inbraken in de donkere dagen gedaald’, vertelt de zegsman. Dat is volgens hem te danken aan preventiecampagnes via sociale media en tekstkarren in buurten waar veel inbraken zijn.

Een ‘voetje’ van de politie. Foto: Politie.nl

Keurmerk
Agenten leggen ook papieren ‘handjes en voetjes’ neer op plekken waar ze onveilige situaties zien, zoals een raam dat op een kier staat. Die moeten bewoners erop wijzen dat een inbreker daar ook gebruik van kan maken. ‘Daar wordt dan laconiek op gereageerd’, zegt Dortland. Maar het is volgens hem wel degelijk belangrijk om mensen erop te wijzen. ‘Een deur met politiekeurmerk heeft geen ruk zin als er een raam open staat. De meeste inbraken zijn gelegenheidsinbraken, in vijf minuten erin en eruit.’

Schade
Bij inbraken worden met name laptops, smartphones, grote televisies, sieraden en waardepapieren als geld en paspoorten meegenomen. ‘Geen grote objecten als kunst.’ 

Het Verbond van Verzekeraars zegt dat er gemiddeld zo’n €3.000 per inbraakclaim wordt uitgekeerd, plus nog eens €3.500 aan schade door de inbraak. De verzekeraars zien dat het aantal schadeclaims de laatste jaren juist daalde, maar dat er in 2016 wel een kleine stijging was. Over 2017 heeft het verbond nog geen cijfers. Een woordvoerder legt uit dat het zeker een half jaar duurt voor alle individuele verzekeraars claims verwerkt hebben.

Voor een premiestijging hoeven afnemers van een inboedelverzekering niet meteen bang te zijn. Die vindt niet direct zijn weerslag in het stijgende aantal inbraakclaims, maar is een ’totaalpakket’ waar ook bijvoorbeeld brandschadeclaims onder vallen. Daar kan wel een daling in zitten.

Foto: Simon Groenewolt via Flickr.