Zorgverzekeraars nog steeds in onderhandeling met GGZ-instellingen

AMSTERDAM – De vier grootste zorgverzekeraars – CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis – hebben met verschillende GGZ-instellingen in Amsterdam nog geen contract voor 2020 afgesloten. Dat blijkt uit onderzoek van NAP Nieuws.

Aan de hand van de zogenaamde Zorgzoekers op de websites van de zorgverzekeraars maakte NAP Nieuws een lijst van nog niet gecontracteerde GGZ-instellingen in Amsterdam. Deze lijst werd vervolgens voorgelegd aan de woordvoerders van de betreffende zorgverzekeraars. Als informatie verouderd was, lieten ze dit weten. Menzis stuurde zelf een eerste lijst. Bekijk het kader hieronder voor een overzicht van de nog niet gecontracteerde GGZ-instellingen in Amsterdam.

CZMenzisVGZZilveren Kruis
Arkin
De Bascule
GGZ inGeest
HSK Groep
Parnassia Groep
de Waag
Arkin
Doof & Co
PUK AMC


GGZ Groep
Arkin
De Bascule
OLVG
Parnassia Groep

Een voorlichter van vergelijkingssite Zorgkiezer.nl laat per mail aan NAP Nieuws weten dat klanten die al in behandeling zijn bij een nog niet gecontracteerde GGZ-instelling zich voorlopig geen zorgen hoeven te maken. Zij kunnen hun behandeling gewoon afmaken. Maar als na de onderhandelingen blijkt dat hun zorgverzekeraar voor 2020 geen contract meer heeft met hun zorgverlener, zullen ze bij een eventuele nieuwe behandeling een deel van de kosten zelf moeten betalen.

Branchevereniging GGZ Nederland uitte in december al haar zorgen over de contractonderhandelingen. ‘De financiële situatie van GGZ-instellingen maakt het onmogelijk om nog langer tarieven te accepteren die niet kostendekkend zijn.’ schreef ze in een bericht op haar website. De financiële moeilijkheden wijt de vereniging onder meer aan oplopende regeldruk, grotere personeelskosten en lagere tarieven.

NAP Nieuws vroeg een reactie aan alle in dit artikel genoemde GGZ-instellingen, waarvan er vier reageerden. Uit de reacties bleek dat sommige informatie van de woordvoerders van de zorgverzekeraars inmiddels niet meer klopte. De nieuwe informatie is meegenomen in het overzicht in het kader. Over de details van de nog lopende onderhandelingen wilde geen van de instellingen iets kwijt.

Update (5 februari, 17:10) De woordvoerder van CZ laat in een mail weten dat zijn klanten heel 2020 terecht kunnen bij de GGZ-instellingen waarmee de verzekeraar nog in onderhandeling is, ook wanneer er uiteindelijk geen contract tot stand komt en ongeacht of het om een nieuwe behandeling gaat.