UvA-decaan kondigt vertrek aan: ‘Liever gezien dat hij was afgezet’

UvA-decaan Fred Weerman van Geesteswetenschappen stelt zich niet verkiesbaar voor een tweede termijn. Zijn positie stond onder druk, omdat studentenorganisaties en docenten zijn vertrek eisten. ‘Ik had liever gezien dat hij was afgezet.’

Fred Weerman gaat niet voor een tweede termijn als decaan Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Dat heeft hij donderdag laten weten via een vlog op het intern informatieplatform van de UvA. Zijn positie stond onder druk, omdat studentenraden, docenten en de Amsterdamse studentenunie ASVA zijn vertrek eisten. Weerman zou in twee gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan zijn faculteit niet adequaat hebben ingegrepen, bleek uit een extern onderzoek naar sociale veiligheid op de UvA. Hem werd verzocht een van grensoverschrijdend gedrag beschuldigde docent te onderzoeken, maar liet dat na.

In zijn vlog gaat Weerman slechts kort in op de vertrekeis, door te zeggen dat de UvA ‘juist op het punt van sociale veiligheid een lerende organisatie moet zijn’ en dat zijn ‘huid erg dik is geworden’ van zijn baan als decaan Geesteswetenschappen. ‘Het is een mooie faculteit, maar ik begrijp heel goed waarom we een traditie van één termijn hebben.’ Daarmee doelt Weerman op het feit dat geen van zijn vier voorgangers zich verkiesbaar stelde voor een tweede termijn. 

Verantwoording
ASVA-bestuurslid Hanna Blom zegt blij te zijn met Weermans vertrek, maar vindt het jammer dat het zijn eigen besluit is. ‘Ik had liever gezien dat hij was afgezet. Maar die macht heeft alleen het college van bestuur. Doordat zij de decaan kiezen, en niet de faculteit zelf, hoeft de decaan geen verantwoording af te leggen aan de faculteit. Dat moet veranderen.’

Zoals eerder werd geëist in een brief naar de Raad van Toezicht, wil Blom dat de nieuwe decaan democratisch wordt verkozen. ‘Dan verander je de machtsverhouding tussen docenten, studenten en de decaan. We schreeuwen al sinds de bezetting van het Maagdenhuis (in 2015, red.) om democratisering van de universiteit. Die bestuurders zitten daar maar, en ze zeggen allemaal dat ze het beste voor ons willen doen, maar wij hebben hen niet gekozen. Als dat niet structureel verandert, zie ik niet in waarom Weermans vertrek nut heeft.’

Volgens UvA-woordvoerder Annelies van Dijk is het niet waar dat het college van bestuur alle macht heeft in het benoemen van een decaan. ‘Er wordt altijd een benoemingsadviescommissie samengesteld. Daar zitten ook vertegenwoordigers van docenten, studenten en onderzoekers in. Als er voor een aspirant-decaan geen draagvlak bestaat, dan wordt die persoon het sowieso niet.’ Het advies van de adviescommissie is niet bindend.