Gemeente mag studenten niet uitsluiten van eenmalige energietoeslag 

De rechter heeft besloten dat studenten niet mogen worden uitgesloten van de eenmalige energietoeslag. Dit werd duidelijk tijdens de uitspraak van de rechtbank Amsterdam in de zaak tussen Melle van der Geest (24) en de gemeente Amsterdam.  

De eenmalige energietoeslag werd vorig jaar ingesteld vanwege de gestegen energieprijzen. Huishoudens met een laag inkomen konden hierdoor aanspraak maken op een eenmalige toeslag. In de beleidsregels van de gemeente stond dat studenten werden uitgesloten van deze toeslag. Daarom volgde er in augustus 2022 een afwijzing van de gemeente toen studenten de eenmalige energietoeslag aanvroegen. Melle van der Geest (24) kreeg zo’n afwijzing en vond dit oneerlijk. Hij stapte naar de rechter.

Ongelijke behandeling

Dinsdag besloot de rechter dat Van der Geest gelijk krijgt. Het argument van Geerten Kruis, beleidsmedewerker van de gemeente, dat ‘studenten vaak op hun ouders kunnen terugvallen of meer kunnen lenen of werken’ gaat volgens de rechter niet op. Er zijn wel degelijk studenten die zich wat betreft hun inkomen en woonsituatie in precies dezelfde situatie bevinden als de groep die al wel in aanmerking kwamen voor de energietoeslag. Het is dan ook onrechtmatig om deze groep studenten op een andere manier te behandelen, zo stelt de rechter.

Overcompensatie

Volgens de rechter heeft de gemeente onvoldoende gemotiveerd waarom het door hen gemaakte onderscheid in dit geval wel rechtvaardig is. Kruis stelde zich tijdens de rechtszaak op het standpunt dat er, wanneer studenten ook onder de regeling vallen, sprake zou zijn van overcompensatie. Dit houdt in dat mensen die de toelage niet nodig hebben, deze ook zullen ontvangen. Volgens de rechter is dit niet het geval omdat de studenten nog steeds aan de overige regels zullen moeten voldoen. Een voorbeeld hiervan is dat er sprake moet zijn van een minimuminkomen. Daarom zullen niet alle studenten compensatie ontvangen maar enkel degene die deze hard nodig hebben om rond te kunnen komen.

Nieuwe beslissing

De gemeente zal nu opnieuw kijken of Van der Geest voldoet aan alle, in de beleidsregels gestelde, voorwaarden. Dat Van der Geest de zaak heeft gewonnen betekent dus nog niet direct dat hij nu ook energietoeslag ontvangt. Hierover zal de gemeente binnen zes weken een beslissing nemen.