UvA negeert kritiek huisvestingsplannen

AMSTERDAM, 28 jan. Directeur Huisvesting van de UvA Salomé Bentinck zet haar nieuwbouwplannen voor de  Universiteitsbibliotheek op het Binnengasthuisterrein door. Ondanks de felle kritiek van minister Plasterk (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, PvdA) en van een meerderheid in de raad van stadsdeel Centrum.

Plasterk schreef in december een brandbrief waarin hij pleitte voor behoud van het monumentale Binnengasthuisterrein. In navolging hierop eiste een meerderheid van de stadsdeelraad (PvdA, GroenLinks, D66)  vorige week dat de universiteit moest overwegen de bibliotheek in het voormalige Fortisgebouw aan het Rokin te vestigen. Volgens de UvA duurt het echter te lang voordat het gebouw beschikbaar is en kan het, ook na grondige verbouwing, onmogelijk aan de criteria voor de nieuwe bibliotheek voldoen. ‘Dan kunnen we de bibliotheek net zo goed op de huidige locatie aan het Singel houden’.

Bentinck en medewerker Juliette Daniëls presenteerden dinsdagavond de huisvestingsplannen van de UvA tijdens een bijeenkomst van het Integraal Burgwallenoverleg (IBO) waarin bewoners, ondernemers, ambtenaren en politie uit het centrum samenkomen. Niet alleen het Binnengasthuisterrein gaat op de schop. De faculteit Natuurwetenschappen, nu op het Roeterseiland,  verhuist naar nieuwbouw in het Sciencepark. Het Roeterseiland moet straks alle maatschappij- en gedragswetenschappen huisvesten. Ook de rechtenfaculteit, nu in de Oudemanhuispoort, zal daar in de toekomst heen verhuizen. De Geesteswetenschappen en Letteren zullen op het Binnengasthuisterrein worden ondergebracht. De gebouwen aan de Spuistraat worden afgestoten. Omstreeks 2018 moeten de huisvestingsplannen gerealiseerd zijn.