Scherpere selectie urgentieverklaring nodig

foto: titom, via FlickrAmsterdam, 26 jan – Om de krapte op de sociale woningmarkt in Amsterdam tegen te gaan, moet het aantal ‘urgentieverklaringen’ omlaag. Dat zegt Hans Buntinx, afdelingshoofd Aandachtsgroepen Wonen van de gemeente Amsterdam.“Nu gaan circa vier op de tien beschikbare huizen naar mensen met een urgentieverklaring.”

Een urgentieverklaring geeft iemand voorrang op de lange wachtlijsten voor sociale huurhuizen in de gemeente Amsterdam. Bijvoorbeeld als een huis gesloopt wordt of als er gezondheidsklachten optreden in een huidig huis. Per jaar gaat 37 procent van de ongeveer 10.000 beschikbare sociale huurwoningen naar mensen met een urgentieverklaring. Dit percentage kan naar beneden, aldus Buntinx, die betrokken is bij de uitvoering van urgentieverklaringen.

Volgens Buntinx moet er nog eens gekeken worden naar de selectiecriteria. Dat is in januari 2010 ook al eens gedaan door het college van burgermeester en wethouders. Toen werd het beleid voor urgentieverklaringen flink aangescherpt. Buntinx: “Dat ging toen over mensen met dringende medische en sociale redenen. Wij hebben die groep met 250 mensen teruggebracht door strenger te selecteren.” Zoiets zou volgens Buntinx ook kunnen bij de groep ‘stadsvernieuwingskandidaten’. Dat zijn mensen die gedwongen moeten verhuizen vanwege sloop of renovatie. Buntinx: “Dat is nu een heel grote groep. Bijna de helft van alle urgentieverklaringen gaat naar die categorie.”

Het afdelingshoofd noemt als ander voorbeeld de voorrangsplekken voor ‘maatschappelijk noodzakelijke beroepsgroepen’. Dat zijn mensen van buiten de regio Amsterdam die in de hoofdstad willen werken in de zorg, het onderwijs of bij de politie. Per jaar worden aan hen 250 woningen beschikbaar gesteld.
Joyce Janssen, woningcoördinator bij het Initiatief Lerarentekort Amsterdam, is verantwoordelijk voor de woningselectie van onderwijskrachten. Ze is het niet eens met Buntinx. “Bij afschaf of aanscherping van deze voorrangsregeling wordt het voor Amsterdam moeilijk om leerkrachten aan te trekken van buiten de regio, terwijl die wel nodig zijn.”

In maart praat de gemeenteraad over de manier waarop woningen worden verdeeld in Amsterdam. Wethouder Freek Ossel, (Wonen en Wijken, PvdA) : “Het terugbrengen van het aantal urgentieverklaringen is een van de opties die ik daarin meeneem. De wachttijd van zeven jaar is mij echt een doorn in het oog.”